Cecilia Jonsson

Mareograf II


Bergen offentlige bibliotek
Strømgaten 6, Bergen Kart

Åpning torsdag 19. april 2018 kl. 16:00

Åpningen er etter seminaret om kunstprosjektet og Bergens lokale sjøbunn og dens miljøgifter på Bergen offentlige bibliotek samme dag kl 13:00–16:00.

Mareograf er et to-delt prosjekt i Bergen som inngår i kunstneren Cecilia Jonssons utforskning av marine miljøer og hvordan havet tilpasser seg de vekslende gravitasjonsvirkningene mellom jorden, månen og sola.

Prosjektet er basert på Bergen kommunes risikovurdering av det kraftig forurensede havmiljøet i Puddefjorden og Store Lungegårdsvann i Bergen. Denne risikovurdering viser at havbunnen har et svært høyt innhold av tungmetall og organiske forurensninger som nå ligger til grunn for kommunens omfattende tiltaks- og saneringsarbeid på sjøbunnen i fjorden.

I prosjektet har Jonsson brukt sedimentsprøver fra sjøbunnen i Puddefjorden og Store Lungegårdsvann, og lagt det i et lag utenpå leire formet som sylindre. De ble plassert én etter én i hennes selvbygde analoge tidevannsmåler som stod på Årstadkaien ved gjennomløpet mellom indre Puddefjorden og Store Lungegårdsvann noen dager i januar i år.

Registreringen av tidevannet ble i den analoge måleren risset med en nål inn i sediment-sylinderne, som ble skiftet ut når sjøen var på det laveste, en gang om natta og en gang på ettermiddagen. De seks sylindrene med sedimenter har i etterkant blitt tørket og brent keramisk i en reduksjonsbrenning til 1300 grader og stilles ut i en monter på Lokalhistorisk avdeling på Bergen offentlige bibliotek. Fargespektrene i de innrissede sylindrene kommer av ulike former for tungmetaller, mineraler og organiske forurensinger som er lagret i sedimentene og måten de har reagert på de høye temperaturene i den keramiske brenningen.

Cecilia Jonsson

Cecilia Jonsson arbeider forskningsbasert med prosjekt som spenner over installasjon, skulptur og kinetiske verk. Jonsson utforsker forbindelser mellom organisme og uorganisk kjemi som både en metode for observasjon og som medium. Hennes verk informeres av naturvitenskaplige metoder og er ofte stedsspesifikke, kunstneriske tolkninger av fenomen og prosesser i naturen.

Prosjektene utvikles som undersøkelser av fysiske og ideologiske egenskaper ved de råvarene som ligger til grunn for menneskehetens eksistens, fra opphavet dypt nede i jorda, til utvinning, transformering og global utnyttelse.

Hun har en MA i Kunst fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen og Nordic Sound Art programmet. Hennes verk har blant annet blitt vist på Science Gallery Melbourne, National Taiwan Museum of Fine Arts, MU Artspace, Eindhoven, Museum of Natural History, Venezia, og Edifici Disseny Hub, Barcelona. I 2014 ble Jonsson tildelt pris i VIDA 16.0 Art and Artificial Life International Awards for sitt prosjekt The Iron Ring. Hun utførte det 170 m dype kjerneboreprosjektet for Dark Ecology 2016 og vant det nederlandske Bio Art and Design Award samme år. 2017 oppnådde Jonsson en hedersbevisning i Prix Ars Electronica, Hybrid Art.

http://www.ceciliajonsson.com


Mareograf er et bestillingsverk for Volt og utviklet i dialog med Institutt for geovitenskap og Earth Surface Sediment Laboratory (EARTHLAB) ved Universitetet i Bergen og Cowi AS. Takk til Elisa Helland-Hansen. Programmet til Volt i 2018 er støttet av Bergen kommune og Norsk kulturråd.

Foto: Bjarte Bjørkum, Cecilia Jonsson

Alle prosjekter →