Pascal Gielen

Civil Action Between Crime and Creation


Hordaland kunstsenter
Klosteret 17, Bergen Kart

kl. 19:00 Felles måltid servert av TASC Ablett & Brafield
kl. 19:45 Forelesning

I dette foredraget analyserer Gielen det skapende forholdet mellom kunst, politikk og det offentlige rom i byen. Han ser på hvordan kunstnere og andre kreative arbeidere reagerer på dagens neoliberale politikk med ulike aksjoner og borgerinitiativ i gråsonen mellom kreativitet og kriminalitet. Foredraget er basert på forskningen Gielen utførte for European Cultural Foundation, om kunstens og kulturorganisasjoners rolle i å bygge en transnasjonal sivil arena. Forskningen munnet ut i en analyse av hvordan slike borgerinitiativ utspiller seg og hvordan kunsten kan spille en viktig rolle i sivilsamfunnet. Forskningsresultatene er publisert i bøkene No Culture, No Europe; Interrupting the City og The Art of Civil Action.

Pascal Gielen

Pascal Gielen er professor i sosiologi ved Antwerp Research Institute for the Arts (Universitetet i Antwerpen) der han er leder for Culture Commons Quest Office (CCQO). Gielen er redaktør for den internasjonale bokserien Arts in Society. I 2016 ble han tildelt Oddyseus-stipendet for utmerket internasjonal forskning av Fund for Scientific Research Flanders i Belgia. Han forsker på kreativt arbeid, kunstens institusjonelle kontekst og kulturpolitikk.

Hans bøker er blant andre Being an Artist in Post-Fordist Times (red. Gielen & De Bruyne, 2009), Mobile Autonomy (red Dockx & Gielen, 2015), The Murmuring of the Artistic Multitude. Global Art, Politics and Post-Fordism (Valiz, 2009, 2011 og 2015), Creativity and other Fundamentalisms (Mondriaan, 2014), Community Art. The Politics of Trespassing (red. De Bruyne & Gielen, 2011), Teaching Art in the Neoliberal Realm. Realism versus Cynicism (red. Gielen & De Bruyne, 2012), Institutional Attitudes: Instituting Art in a Flat World (red. Gielen, 2013) og The Ethics of Art (red Cools & Gielen, 2014).


TASC Ablett & Brafield

TASC Ablett & Brafield er et samarbeid mellom de to bergensbaserte kunstnerne Amber Ablett og Stacy Brafield. I tillegg til å dele en kunstnerisk interesse for samtale og performance, har de to stor kunnskap om og kjærlighet til mat. Ablett og Brafield startet TASC i 2013 for å undersøke hvordan fellesmåltider kan åpne opp for diskusjoner om kunst, kultur og samfunn.


Arrangementet er i samarbeid med Hordaland kunstsenter og er støttet av Bergen kommune - Kritikk/teoriutvikling. Volt er støttet av Norsk kulturråd og Bergen kommune.

Pascal Gielen / Recetas Urbanas "Insect House"

Alle prosjekter →