Øystein Aasan

Coil


Fysikkmuseet, Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen
Allégaten 55, Bergen Kart

Åpning tirsdag 9. juni 2015 kl. 16:00
Utstillingen sees via vindu, døgnåpen.

Verket er en serie variasjoner laget med metallbånd. Det er en arkitektonisk utforskning, som også er knyttet til den daglige bruken av rommet som utstillingslokale for tekniske instrumenter fra Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen. Verket er tenkt som en fordobling eller overlapping av to typer rom: det faktiske konstruerte rommet og det imaginære rommet, som det kan kartlegges gjennom manipulering av lyd. Flere av instrumentene som vanligvis befinner seg i rommet er instrumenter for å manipulere lyd. I dette tilfellet emulerer verket fjærklang, som brukes til å lage ekko-effekter i lyd. Arkitektur kan også være forestilt eller imaginært rom. Ideen om overlapping eller fordobling henger også sammen med forståelsen av rom. Både overlapping og fordobling skaper rom, – slik også ekko gjør det.

I sin kunstneriske praksis tar Øystein Aasans i bruk arkitektur, bøker, collage, skulptur og maling for å drøfte spørsmål om minne, bilders funksjon, og betrakterens rolle.

Øystein Aasan

Øystein Aasan er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo. Han har stilt ut både nasjonalt og internasjonalt, blant annet på Nasjonalmuseet for kunst, Oslo; Astrup Fearnley Museet, Oslo; Lautom, Oslo; Stenersenmuseet, Oslo; Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand; PSM, Berlin; Momentum-biennalen, Moss, Norge; Migros Museum, Zürich; Kunstverein Arnsberg, Arnsberg, Tyskland; and La Vitrine, Paris. Han har publisert tekster og essay i en rekke internasjonale magasiner. Aasan bor og arbeider i Berlin.


Takk til Fysikkmuseet, Institutt for fysikk og teknologi. Utstillingen er del av Imagining Commons – tolv dager i juni med utstillinger, performance, en camp, samtaler og forelesninger 5.-17. juni 2015 i Bergen. Imagining Commons er støttet av Bergen kommune - Seksjon for kunst og kultur, Fritt Ord, KORO (URO) og Norsk kulturråd.

Foto: Thor Brødreskift, Marie Nerland

Alle prosjekter →