Conny Karlsson Lundgren

We Feel a Desire for Caresses by Men (Portrait Parlé)


Muséhagen
Muséplass 3, 5017 Bergen Kart

Kl 16:00 og 18:00

Varighet: ca. 30 min
Gratis inngang

We Feel a Desire for Caresses by Men (Portrait Parlé) er basert på en rettssak mot en gruppe homofile menn i Gøteborg sent på 1930-tallet. På denne tiden innledes kortvarige erotiske møter i byens offentlige rom, hemmelige passasjer og hager. Men framfor alt skaper gruppen et fellesskap gjennom festligheter i hverandres hjem, der historier, begjær og erfaringer deles. De refererer til hverandre med kvinnelige navn, og beskriver forholdet som et "åndelig slektskap".

Rettssaken undersøkte nettverket rundt denne kretsen, og fortellingene som kommer fram er sterkt påvirket av datidens kriminologi og rettspsykiatri. De påtrengende rettspsykiatriske undersøkelsene beskriver de tiltaltes fysiske og mentale tilstand i detalj og skaper et slags Portrait Parlé (det snakkende portrett); den franske antropologen Alphonse Bertillons idé om at målinger av menneskekroppens proporsjoner kunne brukes til å identifisere tidligere straffedømte. Dette blir en måte å katalogisere og artsbestemme individer ut fra kropp og karakter, slik som klassifiseringssystemene innen botanikken.

We Feel a Desire for Caresses by Men (Portrait Parlé) er en videreutvikling av en performance som ble vist på Göteborgs Konsthall tidligere i år. I denne versjonen, spesielt utviklet for VOLT, danner de mange stemmene i de rettspsykiatriske dokumentene en monolog, som fremføres av en utøver i en koreografisk speiling av en erotisk fotosamling som ble funnet hjemme hos en av mennene. Politiet brukte de intime bildene i samlingen til å identifisere de involverte. Det kroppslige og sensuelle blir en kilde til motstand og styrke, som aktiveres i nåtiden og beveger seg gjennom tiden for å gjennomsyre og lege historiens sår.

We Feel a Desire for Caresses by Men (The Gothenburg Affair), film stills, 2021 Foto: Camilla Topuntoli

Conny Karlsson Lundgren

Conny Karlsson Lundgren er billedkunstner basert i Stockholm og Hoby Mosse. Han jobber med film, tekst, bilder, performance og med en interesse for arkiv - både som bærer av informasjon og en kontrollmekanisme – og utforsker temaer knyttet til sosiale, politiske og individuelle identiteter. Gjennom tverrfaglige metoder presenterer kunstneren alternative virkeligheter og sosiale kontrakter, gjenskapt gjennom erfaringer, motsetninger, begjær og hemmelige koder.

Karlsson Lundgren har fått oppdraget med å lage Sveriges første LHBTQI+-monument, som skal ferdigstilles i Göteborg i 2023. Han har blant annet stilt ut på Moderna Museet i Stockholm og Malmø; Göteborgs Konsthall; og Extra City Kunsthal i Antwerpen. Arbeidene hans er representert i samlingene til Moderna Museet i Stockholm og Göteborgs konstmuseum. I 2020–2022 var han på residency ved ISCP i New York City gjennom den svenske Konstnärsnämndens internasjonale program (IASPIS).

https://karlssonlundgren.se
Ido Grinberg

Ido Grinberg er utøver og koreograf fra Haifa. Han har arbeidet for og samarbeidet med en rekke dansekompanier, koreografer og kunstnere. Grinberg fullførte nylig en mastergrad i Contemporary Performing Arts ved Högskolan för Scen och Musik, Göteborgs universitet.

[inaudible] er en Malmø/Stockholm-basert duo bestående av Amanda Lindbom Edwall og Johan Sundell. Debutalbumet deres «Trans Noise Demanding Cis Silence» ble gitt ut i 2020.


Utøver: Ido Grinberg
Musikk: Jazzgossen [inaudible] Edit I & II

Basert på materiale fra Gøteborgs rådhusrett og magistratens arkiv, Riksarkivet i Gøteborg.

Verket er produsert med et research- og produksjonsstipend fra Erna & Victor Hasselblad Foundation. To tidligere versjoner av performancen har vært vist ved Hasselblad Center og Göteborgs Konsthall.

Takk til Muséhagen, Universitetshagene, UiB!

Volts program for 2022 er støttet av Bergen kommune, Kulturrådet og Vestland fylkeskommune (KUP).

Foto: Bjørn Mortensen
Poster design: NODE Berlin Oslo

Alle prosjekter →