Dalia AlKury

Imagining Liberation in Palestine


Schous Plass 7A, 0552 Oslo

Dørene åpner kl 19:30, arrangementet starter kl 20:00

For å reservere billett, lenke til Hoopla

Vi serverer suppe.

Et foredrag og etterfulgt av visning av filmene “Levitations” (2022) (20 min) og “Congratulations on Your Return” (2024) (6 min).

Dalia AlKury’s kunstneriske forskningsprosjekt Imagining Liberation undersøker metoder innen spekulativ dokumentarfilmskaping. Prosjektet tar utgangspunkt i spørsmålet: Hva slags filmatiske bilder kan oppstå ved å forestille seg et frigjort Palestina?

Drevet av en dyp frustrasjon over mangelen på kunstverk som forestiller en verden hun håper er mulig, sentrerer den palestinsk-norske filmskaperen sin praksis rundt iscenesettelse av spekulativ fiksjon, i en simulert fortid og hypotetiske fremtider. For henne er det å skape dokumentarfilmer en måte å forestille seg en alternativ virkelighet. Filmene hennes er basert på en lang arv av politisk og poetisk palestinsk estetikk.

Ved å situere filmene sine i et fiktivt, frigjort Palestina, gir AlKury arbeidet sitt en frigjørende kvalitet. Prosessen avdekker et ofte undertrykt raseri og bringer det frem i dagen ved hjelp av en rekke ulike narrative verktøy. Gjennom iscenesettelse, subversjon, fremtidsforestillinger, abstraksjon og avkolonisering, sporer Imagining Liberation filmskaperens konfronterende reise for å nå en form for katarsis i møte med en kontinuerlig fragmentert diasporisk tilværelse.

Dette er det andre arrangementet i Rehearsing the Not Yet, et samarbeid mellom koreograf Ingri Fiksdal, Marie Nerland’s kuratorprosjekt Volt, og danser og koreograf Louis Schou-Hansen. Rehearsing the Not Yet vil utforske alternative historier som en måte å se for seg og skape rom for ulike former for fysisk praksis ved stille spørsmålet: «Hva kunne ha skjedd?» Rehearsing the Not Yet er et prosjekt over flere år, som vil bestå av blant annet foredrag, seminarer og lesegrupper – og kulminere i en performance i offentlig rom og/eller i gallerirom.

Stillbilde fra "What if a tree? What if a crow?" av Dailia AlKury. Generert av KI-kunstner Rezan Ærdem.

Dalia AlKury

Dalia AlKury er en filmskaper som arbeider med historiefortelling på tvers av sjangre. Filmene hennes utforsker motstandskraften og det politisk underbevisste hos hverdagshelter i den arabiske verden. Hun har en mastergrad fra Goldsmiths, University of London, og er for tiden stipendiat ved Den norske filmskolen.


Takk til CoFUTURES og Bodhisattva Chattopadhyay.

Reheasing the Not Yet er støttet av Kulturrådet.

Volt sitt program i 2024 er støttet av Kulturrådet og Bergen kommune.Alle prosjekter →