Emma Wolukau-Wanambwa

A Broken Record


I 2020 begynte Volt å arbeide sammen med den britiske kunstneren Emma Wolukau-Wanambwa, og inviterte henne til å lage en publikasjon. Året etter møttes kunstneren og hennes bror, forfatteren og fotografen Stanley Wolukau-Wanambwa, regelmessig i en måned, med et spesifikt mål for øyet: å diskutere deres arbeidet. For første gang delte de tanker om betydningen av samtidens engasjement i hvordan fortiden representeres i kunsten, sammenlignet strategier/kreative tilnærminger og reflekterte rundt kunstneriske resultater.

Boken var planlagt utgitt i mars 2023, og skulle hete A Broken Record – som en anerkjennelse av hvordan disse samtalene var. Etter det tragiske dødsfallet til kunstneren, bare 46 år gammel, den 3. januar 2023, ble bokutgivelsen stanset.

Wolukau-Wanambwa var spesielt interessert i rollen kreative praksiser spilte i de folkelige utdanningsbevegelsene i det globale sør på midten og slutten av 1900-tallet. Hennes bidrag til Bergen Assembly i 2019 tok utgangspunkt i den faste utstillingen ved De kulturhistoriske samlinger på Universitetsmuseet i Bergen, med tittelen “Inntrykk fra koloniene”, og utforsket i detalj historiene den fortalte, men også historiene den utelot. I en forlengelse av dette prosjektet, samlet hun en gruppe unge bergensere med minoritetsbakgrunn i gruppen Oi!, som fortalte sine egne historier.

Foto: Stuart Williams

Emma Wolukau-Wanambwa

Emma Wolukau-Wanambwa (1976–2023) var en tverrfaglig kunstner, pedagog og forsker. Etter å ha studert litteratur ved Cambridge University og kunst ved Slade School of Fine Art i London, begynte hun på en kunstnerisk doktorgrad ved KMD på Universitetet i Bergen. Hun var med og startet opp Another Roadmap School – et internasjonalt nettverk av forskere og utøvere innen kunstutdanning med en eksplisitt avkoloniserende agenda – og var blant grunnleggerne av The Africa Cluster, som består av arbeidsgrupper i åtte byer på tvers av kontinentet: Kairo, Johannesburg, Kampala, Kinshasa, Lagos, Lubumbashi, Maseru og Nyanza. Fra 2014 til 2016 var hun forskningsleder ved Nagenda International Academy of Art and Design i Namulanda, Uganda.

Wolukau-Wanambwas arbeider har blitt vist internasjonalt ved en rekke institusjoner og biennaler, inkludert: De Appel, Amsterdam; Bergen Assembly; Berlin Biennale of Contemporary Art; Haus der Kulturen der Welt, Berlin; SAVVY Contemporary, Berlin; National Gallery of Zimbabwe, Harare; Kampala Contemporary Art Festival; Serpentine Gallery, London; Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Seville; og Staatsgalerie, Stuttgart.


Om publikasjonen:

Design: Alexandra Falagara /BASTION Sweden

A Broken Record mottok støtte fra Bergen kommune og Kulturrådet.

Alle prosjekter →