Hans E. Thorsen

YES, WE CAN CANGE


Lars Hilles gate/Christies gate, Bergen Kart

Åpning 18. oktober kl. 19:00

Med utstillingen YES, WE CAN CHANGE utforsker Hans E. Thorsen plakatens formidlingsfunksjon. Vinduene på Volt er for anledningen tapetsert med plakaten for utstillingen og grensene mellom kunstverket og utstillingsplakaten som en sekundær peker er visket ut. Plakaten er både hengt opp rundt omkring i byen som en ordinær utstillingsplakat, og dekker vinduene på Volt.
Plakatprosjektet kan særlig sees i sammenheng med det Thorsen kaller for “Kunst som forstyrrelse av offentlige media”. Både som en problematisering av folks forventninger til plakater, men i dette tilfellet også i forhold til folks forventninger om at galleriet viser noe annet enn plakaten.

YES, WE CAN CHANGE henter inspirasjon fra politiske plakater, et medium som for kunstneren nærmest synes forsvunnet fra den norske offentligheten. Et fellestrekk ved Hans E. Thorsens kunstprosjekter er forstyrrelse av forventninger til forskjellige uttrykk/media og en utforskning av dokumentasjonens rolle og funksjoner. Han arbeider ofte med stedspesifikke verk og kunst både i og utenfor gallerirommet.

Hans E. Thorsen


Hans E. Thorsen gikk ut fra Masterstudiet ved Kunstakademiet i Oslo, KHIO våren 2008. På Avgangsutstillingen presenterte han kunstprosjektet “Veien til Stenersenmuseet” på Kikut og Stenersenmuseet i Oslo. Dette stedspesifikke kunstprosjektet bestod av en serie med skilt, som var satt opp på ulike steder i Nordmarka, og en serie med fotografier av disse. Skiltene var produsert gjennom Skiforeningen og sånn sett offisielle, men markerte avstanden fra stedet de befant seg til Stenersenmuseet. Skiltene var festet til, og var kopier av, skiltene som allerede henger i Nordmarka i krysningspunkter for stier, veier eller skiløyper som angir retning og distanse til forskjellige destinasjoner.

I hans bachelorprosjekt i 2006, “Om et kontor og min mor Anniken Thorsen”, forflyttet Hans E. Thorsen sin mor, direktør for Bildende Kunstneres Hjelpefond, og hennes komplette kontor til utstillingen på Stenersenmuseet, hvor hun jobbet midt i utstillingen i seks uker.

Thorsen var med på kunstprosjektet Collaborism ved årets Høstutstilling, er med i kunstnergruppen Sisyfos Minigolfklubb, og arbeider også som skribent og kunstkritiker.


Volt er støttet av Bergen kommune.

Foto: Thor Brødreskift
Plakat: Hans E. Thorsen

Alle prosjekter →