Hans Rosenström

A Part and the Whole


Nitrogenanlegget
Odda Smelteverk, Odda Kart

Åpning 9. oktober kl. 18:00

Åpningstider:
10. oktober: 12:00–16:00 og 21:00–22:00
11. oktober: 12:00–16:00 og 17:00–19:00
12. oktober: 11:00–14:00 og 17:00–18:00
13. oktober: 11:00–12:00

Til kunstprosjektet i Nitrogenanlegget på Odda Smelteverk har Hans Rosenström hentet is fra isbreen Folgefonna i Hardanger. Lag på lag av snø og et kraftig trykk har formet denne isen gjennom flere hundre år. Rosenström er interessert i hvordan enhver hendelse skaper endringer. Hvordan vi påvirkes av alt rundt oss og hvordan våre egne handlinger, store eller små, virker inn på våre omgivelser. A Part and the Whole handler først og fremst om små fragmenter som er en del av en større sammenheng.

Rosenström arbeider med installasjoner og intervensjoner der han konstruerer situasjoner og romlige opplevelser i ulike typer rom. I Odda har han laget en lyd- og videoinstallasjon til et av anleggene på fabrikken som var i drift frem til 2003.

Foto: Hans Rosenström

Hans Rosenström

Hans Rosenström studerte ved den nordiske kunstskolen i Kokkola (1999-2001), kunstakademiet i Malmö (2003-2004) og kunstakademiet i Helsinki (2001-2007). Tidligere i år har han deltatt på utstillinger som ”Novelles Vagues” på Palais de Tokyo, Paris, ”Art of Memory” i Bonniers Konsthall i Stockholm, ”Den osynliga damen” på Amos Andersons konstmuseum i Helsinki og The Real Time Art Festival, Sequences i Reykjavik.

http://www.hansrosenstrom.net


Takk til Folgefonni breførerlag. Prosjektet er et samarbeid med Litteratursymposiet i Odda. Utstillingen er støttet av Centret för konstfrämjande, Finland. Volt er støttet av Bergen kommune og Norsk kulturråd.

Foto: Thor Brødreskift

Alle prosjekter →