Ingerid S. Straume

Politics as Creation: Arendt, Castoriadis, the Greek Polis and Us


Litteraturhuset i Bergen
Østre Skostredet 5, Bergen Kart

Kl. 18:00

Nyliberal politikk er elitenes politikk, og har egentlig lite med demokrati å gjøre. Dette blir spesielt tydelig når vi sammenligner med det første – og sanne – demokratiet slik det ble skapt av grekerne i antikken. Selv om kvinner og slaver ikke var inkludert i politikk og administrasjon, var de greske bystatene enormt nyskapende innenfor en rekke områder, som administrasjon, filosofi, kunst – og krig. Foredraget tar for seg hvorvidt den radikale impulsen fra grekerne kan være en inspirasjon for oss i dag, spesielt når det gjelder politisk handling slik dette ble tenkt hos filosofene Hannah Arendt og Cornelius Castoriadis, forfatter av The Imaginary Institution of Society.

Kritiske stemmer har hevdet at den greske antikken er så forskjellig fra vår egen tid at vi ikke har noe å lære av grekerne i politiske spørsmål. Selv om det er sant at våre samfunn er mye mer komplekse og differensierte, blir det ofte hevdet at verden har «blitt mindre». I visse henseende kan man si at vi befinner oss i en situasjon som ligner på livet i de greske bystatene. For på samme måte som bystatens vel var avhengig av at hver og en deltok i det politiske livet, er det i dag selve planetens vel som avhenger av oss: ikke som private individer, men som samfunnsborgere som skaper nye politiske former.

Ingerid S. Straume

Ingerid S. Straume er pedagogisk filosof, ansatt ved Universitetet i Oslo og Rudolf Steinerhøyskolen. Hun har en doktorgrad fra 2010 om den gresk-franske filosofen, psykoanalytikeren og politiske tenkeren Cornelius Castoriadis. Straume har skrevet og redigert en rekke tverrfaglige arbeider innenfor politisk tenkning, sosialteori og pedagogikk, blant annet antologiene Depoliticization: The political imaginary of global capitalism (med J. F. Humphrey, 2011),Creation, Rationality and Autonomy: Essays on Cornelius Castoriadis (med G. Baruchello, 2013), Danningens filosofihistorie (2013) og en kommende bok, med psykologen Ole Jacob Madsen om klimaendringenes pedagogiske og psykologiske sider.


Forelesningen er støttet av Fritt Ord. Den er del av Imagining Commons – tolv dager i juni med utstillinger, performance, en camp, samtaler og forelesninger 5.-17. juni 2015 i Bergen. Imagining Commons er støttet av Bergen kommune - Seksjon for kunst og kultur, Fritt Ord, KORO (URO) og Norsk kulturråd.

Alle prosjekter →