Ingerid S. Straume, Ingjald Pilskog, Randi Nygård

Det som er felles


Høgskulen på Vestlandet
Campus Bergen, Kronstad, Inndalsveien 28, 5063 Bergen

Fyrrommet

Kl 15.30

Hva er det som gjør et samfunn til et samfunn? Og hvorfor er det blitt så vanskelig å tenke samfunnsmessig? En utfordring for dagens vestlige mennesker er å forholde seg til ideer om det som er felles, det vil si forestillinger og praksiser som eksisterer og har sin mening på kollektivt nivå. Grunntanken er at individet representerer frihet, mens det som er felles på en eller annen måte hemmer det unike ved individet. I denne presentasjonen vil Ingerid Straume problematisere denne ideen med utgangspunkt i natur- og miljøkrisen, og behovet for å organisere oss på mer bærekraftige måter.

Etter presentasjonen blir det en samtale mellom Ingerid Straume, Ingjald Pilskog og kunstner Randi Nygård.

Arrangementet er del av Skog vil seia samfunn, et flerårig prosjekt Volt har sammen med kunstneren Randi Nygård i Bergen, og som planlegges å realiseres på et område på Kronstad like ved Høgskulen på Vestlandet. Skog vil seia samfunn er inspirert av en metode for å plante miniskoger i byrom som er utviklet av den japanske økologen og biologen Akira Miyawaki, der man planter mange lokale trearter tett i tett på små områder. Skogene fører til at lufta blir renset, de demper støy, binder mye karbon, og de tiltrekker seg mange dyr og insekt. Disse skogene, også kalt lommeskoger, er regnet for å være spesielt artsrike og livlige.

I tilknytning til skogen og i samspill med livet der, vil Nygård lage en serie små skulpturer. Skulpturene vil ta utgangspunkt i skogens vekst. Dyr og planter er med på å forme våre sosiale og offentlige rom, også i byene, og verkene vil peke på dette. I løpet av perioden vil det arrangeres flere ulike offentlige arrangement om tema i prosjektet med folk fra ulike fagfelt: biologer, filosofer, kulturvitere, kunstnere med mer.

Foto: Randi Nygård

Ingerid S. Straume

Ingerid S. Straume er professor i pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har skrevet en rekke bøker og artikler om temaer knyttet til bærekraft, miljøpolitikk, samfunnsforandring, oppdragelsesspørsmål og pedagogisk teori. For tiden er hun opptatt av å teoretisere det som er felles i et samfunn preget av forestillinger som hemmer snarere enn fremmer politisk frihet.

Ingjald Pilskog

Ingjald Pilskog er førsteamanuensis i naturfag på lærerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet. Han er styremedlem i Selskapet til vitenskapenes fremme, som har til oppgave å spre kunnskap fra forskningsfronten og er tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning der han jobber med formidling knyttet til klimaforskning. Pilskog har en doktorgrad i teoretisk atomfysikk og fysikalsk kjemi fra UiB og Université Pierre et Marie Curie, Paris 6. Etter endt doktorgrad har Pilskog hatt to postdoktorater, en i teoretisk geofysikk og en i biogeokjemi.

Randi Nygård

Randi Nygård er billedkunstner med en mastergrad fra Kunstakademiet i Trondheim, NTNU. Hun har deltatt på en rekke utstillinger blant annet ved New Museum, NYC; Contemporary Art Center of Thessaloniki; Kunstverein Springhornhof i Tyskland og den chilenske paviljongen under Veneziabiennalen i 2022. Nygård er med i kunstnergruppene MEANDER, Ensayos og Paviljong Våtmark. I 2023 mottok Nygård Statens 10 årige arbeidsstipend for kunstnere.


Skog vil seia samfunn er et samarbeid med Høgskulen på Vestlandet, det er støttet av KORO, LOK og Rådet for kunst i offentlige rom i Bergen kommune. Volts program for 2024 er støttet av Bergen kommune og Kulturrådet.

Alle prosjekter →