BADco

Institutions need to be constructed


Arna Industrihus, inngang 4
Fabrikkvegen 1, Ytre Arna Kart

Med Espen Sommer Eide, Ingri Midgard Fiksdal, Signe Lidén og Grafters’ Quarterly.

I løpet av 24 timer, i lokalene til en nedlagt fabrikk, vil BADco. iscenesette problemene i forholdet mellom produksjon, arbeid, observasjon og hvile sammen med en gruppe inviterte kunstnere og tilskuere. Situasjonen og lokalet er en transformasjon av filmsettet til den første filmen noensinne, Workers Leaving the Lumière Factory in Lyon (1895), til et scenerom, men også et sosialt og kulturelt diskusjonsforum, leir, sovesal, osv. Dette for å skape rom for diskusjon av temaer som arbeid, observasjon og oppmerksomhetsøkonomi; om produktivitet i kunstverdenen, arbeidsetikk, hvordan produksjon har forsvunnet til fordel for presentasjon, og verdsettelsen av kunst gjennom ikke-estetiske sfærer for sosial produksjon. Institutions need to be constructed er den første i en rekke arrangementer som runder av BADco. sine ti år med forskning på filmens, arbeidets og forestillingens parallelle historier.

BADco

BADco. er et samarbeidsbasert performance-kollektiv med base i Zagreb, Kroatia. Den kunstneriske kjernen i kollektivet består av Ivana Ivkovic, Ana Kreitmeyer, Tomislav Medak, Goran Sergej Pristaš, Nikolina Pristaš, Lovro Rumiha og Zrinka Užbinec. Helt siden starten i 2000 har denne sammensetningen av tre koreografer/dansere, to dramaturger og en filosof, samt kompaniets produksjonssjef, satt systematisk fokus på å utforske prosedyrer og konvensjoner rundt det å opptre, presentere og observere, gjennom prosjekt som tar opp en rekke formelle og perseptuelle relasjoner og sammenhenger. Arbeidsprosessen til BADco. reflekteres i forestillingene deres, som er høyst tverrfaglige og finner sted i skjæringspunktet mellom teater, performance, installasjon og arkitektur. I årenes løp har kompaniet produsert over tjue helaftens sceneforestillinger, i tillegg til publikasjoner og seminarer om performance. De siste prosjektene deres er blant annet forestillingen The Drawer (2015); publikasjonen Time and (In)Completion – Images and performances of time in late capitalism (2014); den performative installasjonen Broken Performances (2013), Gallery Nova, Zagreb; TVolution will not be televised (2013), Skogen, Göteborg; Responsibility for Things Seen: Tales in Negative Space, den kroatiske utstillingen på den 54. Veneziabiennalen, kuratert av kuratorkollektivet What, How & for Whom/WHW (2011).

http://www.badco.hr/


Espen Sommer Eide

Espen Sommer Eide er en musiker og kunstner fra Tromsø. Gjennom musikkprosjektene Alog og Phonophani har han vært blant de mest fremtredende representantene for eksperimentell elektronisk musikk i Norge, med en rekke utgivelser på plateselskapet Rune Grammofon. Han har også produsert en serie stedsspesifikke stykker og verker. Disse prosjektene inkluderer blant annet en flerkanals komposisjon til 50-års jubileet for fullføringen av kapellet Notre Dame du Haut i Ronchamp i Frankrike, og en performance kalt Building Instruments på Manifesta-biennalen i 2008. Han hadde nylig en separatutstilling, Dead Language Poetry, på Bergen Kunsthall/No.5 i 2013, og fremførte The Weed Archive på Performa Festival i New York i 2013. Eide er også medlem av teaterkollektivet Verdensteatret, som har hatt omfattende internasjonale turneer og utstillinger. Eide har vært involvert i en serie kunst- og arkivprosjekt knyttet til Nord-Norge og Barentsregionen.

Ingri Midgard Fiksdal

Ingri Midgard Fiksdal er koreograf og utøver. Hun er for tiden stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo (Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid). Fiksdals arbeider handler om persepsjon og affekt, og flere av forestillingene hennes er krysninger mellom performance og livekonserter. Publikum er alltid en viktig del av verket, som har som mål å skape midlertidige kollektiv mellom utøvere og tilskuere. Kollektivitet refererer i denne sammenhengen til oppmerksomhetsmodi og sensorisk overføring, snarere enn interaktivitet. Hennes siste produksjoner Hoods (2014), Night Tripper (2012) og The Orchard Ballads (2011) er alle laget sammen med kunstnerne Signe Becker og Ingvild Langgård, og har turnert på scener som brut Künstlerhaus i Wien, Kampnagel i Hamburg, Inkonst i Malmö, The Armory Show i New York City, LIMIT festival i Beograd, og på en rekke arenaer i Norge. Hoods vant Den norske dansekritikerprisen fra Norsk Kritikerlag i 2014.

Signe Lidén

Signe Lidén er en kunstner basert i Bergen. Hennes installasjoner og performance utforsker menneskeskapte landskap og deres resonans. Hun er interessert i hvordan steder resonerer; i minnet, gjennom fortellinger, i materialer og som ideologiske manifestasjoner. Arbeidene hennes består av lydinstallasjoner og performance til mer dokumentariske former, som lydessay og arkiver. Lidén lagde lyd- og videoarbeidet krysning/conflux til The Dark Ecology project (2014); installasjonsserien Writings til European Sound Art Network Resonance (2013–14); og samarbeidet med Steve Rowell og Annesofie Norn om The Cold Coast Archive (2010–12), en utstillingrekke om Svalbard Globale frøhvelv presentert ved Centre for PostNatural History i Pittsburgh. Hun har også laget verk for Hordaland kunstsenter, Kunsthall Oslo og Ny Musikk, Touch Radio, og Interferenze New Arts Festival.

Grafters’ Quarterly

Grafters’ Quarterly er en gratis engelskspråklig avis med base i Bergen. Den blir utgitt fire ganger året, og presenterer både nye bidrag og tidligere publiserte artikler fra en rekke felt, relatert til et spesifikt tema for hvert nummer. De tre første utgavene hadde titler som «Improvising Logics», «Indexing Abstraction», og «Social Thing Person». Den fjerde utgaven kommer sommeren 2015 og tar utgangspunkt i ideer om arbeidsmoral. Kunstnerne Tora Endestad Bjørkheim og Johnny Herbert er grunnleggerne og redaktørene av Grafters’ Quarterly. Navnet på avisen spiller på «grafting», som både betegner skriving, podingen av en plante med en annen for å sikre framtidig vekst, og et mer uformelt uttrykk for å arbeide.


Takk til Arna Industrihus!

Prosjektet er støttet av Bergen kommune Internasjonal kunst- og kulturutveksling og Kulturdepartementet i Kroatia. Det er del av Imagining Commons – tolv dager i juni med utstillinger, performance, en camp, samtaler og forelesninger 5.-17. juni 2015 i Bergen. Imagining Commons er støttet av Bergen kommune - Seksjon for kunst og kultur, Fritt Ord, KORO (URO) og Norsk kulturråd.

Foto: Thor Brødreskift

Alle prosjekter →