Isabell Lorey & Stefano Harney

Precarization in neoliberalism and the logisticality of the undercommons - a conversation


Bergen offentlige bibliotek
Strømgaten 6, Bergen Kart

Kl. 18:00

Kunstnere har lenge konfrontert samspillet mellom autonomi og en prekær eksistens. Men nå, når disse vilkårene utvides til mer generelle arbeids- og livsvilkår i industriland, og det ikke er tegn på at de vil avta i utviklingsland, har denne spenningen blitt et utbredt sosialt fenomen. Faktisk har måten kunstnere legitimerer sin prekære tilværelse på – ved å peke på sin antatte frihet og uavhengighet – blitt en velkjent diskurs i arbeidslivet generelt, og også innen sosial reproduksjon.

Dette gjør det enda mer aktuelt å undersøke den politiske og økonomiske sammenfiltringen av de moderne ideene om autonomi og prekarisering – inkludert deres ideologiske opphav i den romantiske myten om det skapende geniet. I dagens nyliberalistiske regimer er det autonome individet i grunnleggende endring. Forholdet mellom autonomi og prekarisering er fornyet og tilspisset, og har blitt et instrument for ytterligere dominans, der hver enkelt har ansvar for seg selv.

Hvordan henger autonomi og prekarisering sammen med at større og større deler av økonomien utgjøres av spekulasjon? Finnes det muligheter for samarbeid, for utvikling av noe felles, når sosiale relasjoner gjøres om til noe økonomisk, og arbeid ikke engang anerkjennes som noe man skal betale for? Hvor kan vi finne eksempler på nye praksiser og uttrykk innen og utenfor denne prekariseringen?

Harney og Lorey vil diskutere betydningen av begreper som autonomi og frihet på bakgrunn av algoritmer, logistikk, og tematisere nye og vedvarende former for subjektivisering.

Isabell Lorey & Stefano Harney

Isabell Lorey er en politisk teoretiker ved European Institute for Progressive Cultural Policies (EIPCP) i Berlin, og redaktør av transversal texts. Hun har undervist i politisk teori, samfunnsvitenskap og kultur- og kjønnsstudier ved en rekke europeiske universiteter; Zentrum Gender Studies ved universitetet i Basel (siden 2012); Humboldt-universitetet i Berlin (2010 og 2011); og universitetet i Wien (2009 og 2010). Hun har publisert en rekke tekster om prekariseringen av arbeidskraft og livet under nyliberalismen, og kritisk teori om demokrati og representasjon, biopolitisk styring, og politisk immunisering. Hennes nyeste bok er State of Insecurity. Government of the Precarious, London/New York Verso 2015.

Stefano Harney er professor i strategisk lederutdanning ved Singapore Management University og en av grunnleggerne av School for Study, et gruppeundervisningsprosjekt. Han benytter autonomi- og postkolonial teori for å studere problemstillinger knyttet til rase, arbeid, og sosial organisering. Han er en av de kunstneriske lederne av Bergen Assembly 2016, som medlem av Freethought-kollektivet, og forfatter, sammen med Fred Moten, av The Undercommons: Fugitive Planning and Black Study (Minor Compositions/Autonomedia 2013). Boken er tilgjengelig for gratis nedlasting på http://www.minorcompositions.info/wp-content/uploads/2013/04/undercommons-web.pdf


Samtalen er støttet av Fritt Ord og arrangeres i samarbeid med Bergen offentlige bibliotek. Den er del av Imagining Commons – tolv dager i juni med utstillinger, performance, en camp, samtaler og forelesninger 5.-17. juni 2015 i Bergen. Imagining Commons er støttet av Bergen kommune - Seksjon for kunst og kultur, Fritt Ord, KORO (URO) og Norsk kulturråd.

Alle prosjekter →