Jacob Wren on Lene Berg


Cinemateket USF
USF Verftet, Georgernes verft 12, 5011 Bergen Kart

Kl. 20:30

Lene Bergs prosjekter henter ofte sitt materiale fra historiske fotnoter og avslører paradokser og huller i våre oppfatninger om historien og dens forhold til samtidens problemer. Arbeidene hennes antyder hvor villedende allment etablerte forestillinger om politikk, historie, seksualitet osv. ofte kan være, og at de viser langt mer gjennom det de utelukker, i måten ting utelates på, enn gjennom det de de forteller om verdens mekanismer og fortidens hendelser.

Jacob Wren skrev i 2008 en artikkel om Lene Bergs Gentlemen & Arseholes for C Magazine med tittelen Glad the CIA is Immoral, hvor han beskriver hvordan dette prosjektet tar opp mange av hans egne vedvarende spørsmål omkring kunst og politikk. I avslutningssetningen kaster han alle hemninger og skriver: "Lene Berg er kunstneren jeg har ventet på hele mitt liv". Etter en visning av to av Bergs beste filmer – The Man in the Background (20 min, 2006) og Stalin by Picasso or Portrait of Woman with Moustache (30 min, 2008) – vil Wren holde et innlegg hvor han plasserer disse prosjektene i en større kontekst.

If they had been here I would have looked down on both of them - even without heels © Lene Berg 2008

Jacob Wren

Jacob Wren skaper litteratur, performancer og utstillinger. Blant hans bøker finner vi Unrehearsed Beauty, Families Are Formed Through Copulation, Revenge Fantasies of the Politically Dispossessed, og den kommende romanen Polyamorous Love Song, som ble tatt ut til finalen i Fences pris for moderne prosalitteratur. Som kunstnerisk medansvarlig i den Montreal-baserte tverrkunstneriske gruppen PME-ART har han vært med på å sette opp forestillinger som En français comme en anglais, it’s easy to criticize, HOSPITALITÉ/HOSPITALITY- serien, som inkluderer Individualism Was A Mistake og The DJ Who Gave Too Much Information samt gruppens pågående prosjekt: Every Song I’ve Ever Written.

Lene Berg

Lene Berg arbeider innen et felt hvor tekst, film og fotografi avløser hverandre, integreres og fungerer simultant. Hun sammenstiller ofte klisjeer med fakta og fantasier for å skape motsetninger og kunne vri og vende på etablerte forestillinger, alt mens hun stadig utforsker nye narrative former. Lene Bergs arbeid beveger seg fritt mellom kunst og film, og hennes siste verk er filmene Kopfkino (2012) og Ung Løs Gris (2013). Kopfkino vant prisen for beste dokumentar film på den 8. Pornofilmfestivalen i Berlin i 2013 og ble nominert til norsk Amanda-pris og Nordic:DOX-pris i Køpenhavn. I november ble Berg tildelt den nystartede Lorck Schives Kunstpris for Ung Løs Gris (2013) som var del av utstillingen Se opp for den hellige hore: Edvard Munch, Lene Berg og frigjøringens dilemma det offisielle norske bidraget til Veneziabiennalen i 2013.


Takk til Cinemateket USF!
Distribusjon: http://www.filmform.com
Presentasjonen er støttet av Bergen kommune - Internasjonal kunst- og kulturutveksling. Volt er støttet av Bergen kommune og Norsk kulturråd.

Alle prosjekter →