Liv Bugge

Goliat, Draugen & Maria


De naturhistoriske samlinger,

Universitetsmuseet i Bergen

Muséplassen 3

15. desember 2021–30. januar 2022

Åpning 15. desember, kl. 14:00

Med en samtale mellom Liv Bugge og kurator Marie Nerland

Påmeldingsskjema til åpningen

Åpningstider i museet:

Tirsdag–lørdag: 10:00–16:00

Søndag: 11:00–17:00

Stengt på mandager

Strandkaiterminalens venteareal

Strandkaien 15

15. desember 2021–30. januar 2022

Åpningstider i terminalen:

Mandag til fredag: 07:00–16:30

Lørdag: 07:00–14:45

Søndag: 07:00–09:00 og 14:00–16:30

Mon Plaisir

Fjellveien, Sandviken

28.–31. mars 2022

Kunstverket Goliat, Draugen & Maria består av tre skulpturer og en film. Skulpturene er støpt i betong i støpeformer laget fra 3D-printede modeller av undersjøiske landskap. Skulpturene viser havbunnens topografi (batymetri) i tre av få oljefelt på norsk sokkel med offentlig tilgjengelige geodata: Goliat i Barentshavet, og Draugen og Maria på Haltenbanken i Norskehavet. Skulpturene vises i Bergen i De naturhistoriske samlinger og i Strandkaiterminalens venteareal i desember og januar, og på Mon Plaisir i Sandviken i mars.

Samtidig med visningen i Bergen, vises også verket i utstillingen Opplevelser av olje på Stavanger kunstmuseum, med skulpturer i Fiskepirterminalen, i Sølvberget bibliotek og kulturhus og i Stavanger kunstmuseum.

Filmen er tilgjengelig på smarttelefon eller nettbrett, via appen Goliat, Draugen & Maria som en kan laste ned gratis via en QR-kode. Appen tar i bruk Augmented Reality (utvidet virkelighet), en teknologi som kombinerer data fra den fysiske verden med virtuelle data, der objekter i den virkelige verden kan være vertskap for virtuelle elementer. Ved å scanne skulpturen med appen får man tilgang til filmen.

Liv Bugge har stilt seg spørsmålet «Hvor er selve berøringspunktet med det fossile annet enn i raffinerte produkter?». I Norge, i likhet med i andre oljenasjoner, preger oljen den nasjonale fortellingen, språket, politikken og økonomien. I Goliat, Draugen & Maria ønsker kunstneren å undersøke vår relasjon til oljen som materie. Filmen viser en gruppe menneskers erfaring med «oljens vesen» gjennom et fysisk møte med råolje fra Vigdisfeltet.

Stillbilde fra film, foto: Marte Vold

Liv Bugge

Liv Bugge bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og Higher Institute for Fine Art i Belgia. Hun avsluttet sin PhD i kunstnerisk utviklingsarbeid, The Other Wild- touching art as confrontation, ved Kunsthøgskolen i Oslo i 2019.

Bugges forskningsarbeid undersøker hvordan kontrollmekanismer i samfunnet internaliseres og hvordan de er med på å opprettholde grunnleggende normative forestillinger og motsetninger og derved en etikk rundt for eksempel dikotomiene levende og ikke-levende, menneske og natur. Hun er blant annet kjent for sitt omfattende kunstneriske arbeid med innsatte i fengslene Ullersmo og Eidsberg.

Liv Bugge har hatt solopresentasjoner i blant annet Marabouparken Konsthal i Stockholm, Kunstnernes Hus og Interkulturelt Museum i Oslo, og i Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand. Arbeidene hennes har blitt vist i en rekke gruppeutstillinger, inkludert Gøteborg internasjonale biennale for samtidskunst, Kunsthall Trondheim, Melahuset i Oslo, og Malmö Konsthall. Liv Bugge er førsteamanuensis ved Kunsthøgskolen i Oslo.


Medvirkende i filmen: Rebecca Birch, Anna Daniell, Andrea Galiazzo, Marion Grau, Gyrid Gunnes, Ana Marques Engh, Amina Mohamud og Viktor Pedersen

Regissør og produsent: Liv Bugge

Kamera og film: Marte Vold

Klipping: Astrid Skumsrud Johansen

Lyddesign og lydopptak: Rune Baggerud

Foto, Oljedirektoratet: Inge Schreuder-Lindløv

Research: Andrea Galiazzo/Liv Bugge

Utvikling og design, Augmented Reality App: Ana Marques Engh

Goliat, Draugen og Maria er et bestillingsverk for Volt og er produsert i samarbeid med Stavanger kunstmuseum. Prosjektet er støttet av Kulturrådet, Fond for lyd og bilde, KORO (LOK), Stavanger kunstmuseum og Volt.

Volts program for 2021 er støttet av Bergen kommune, Kulturrådet, KORO (LOK) og Vestland fylkeskommune (KUP).

Foto: Nayara Leite
Poster design: NODE Berlin Oslo

Alle prosjekter →