Maaike Bleeker

Subversion and Self-Design in the Age of Digital Technology


Litteraturhuset i Bergen
Østre Skostredet 5, Bergen Kart

Kl. 19:00

I vår tids globaliserte, medierte, utvidede og spredte virkelighet er representasjon mer enn noen gang et sted der det forhandles om forhold mellom fortid, nåtid og framtid. Dette kan bidra til frigjøring fra tidligere fastsatte grenser og kategorier som definerer identitet og selvet, men også føre til nye former for disiplin – den typen disiplin som Jon McKenzie så treffende beskriver som «opptre, ellers». Med utgangspunkt i flere verk av den libanesiske kunstneren Rabih Mroé utdyper denne forelesningen kunstens potensiale til å gå inn i denne situasjonen med et kritisk blikk.

Maaike Bleeker

Maaike Bleeker er professor i teatervitenskap og leder for Institutt for media­ og kulturstudier ved Universitetet i Utrecht. Hun har tidligere undervist ved School for New Dance Development i Amsterdam, Piet Zwart Post-Graduate Program in Fine Arts i Rotterdam og ved Universitetet i Amsterdam. Siden 1991 har hun vært aktiv som dramaturg innen teater og dans. Hun har laget flere lecture performancer og drevet sitt eget teaterkompani, Het Oranjehotel, (1993–2000). I 2006–2007 var hun gjestekunstner ved Amsterdam School for the Arts. Hun arrangerte Performance Studies internationals konferanse, Camillo 2.0: Technology, Memory, Experience i Utrecht (2011).

Hun har skrevet boken Visuality in the Theatre (Palgrave 2008), tekstene hennes har blitt publisert i en rekke internasjonale tidsskrift og artikkelsamlinger og hun har vært redaktør for flere bøker, blant annet Anatomy Live: Performance and the Operating Theatre (AUP 2008). Maaike Bleeker er leder av Performance Studies international, PSi.


Forelesningen er støttet av Bergen kommune Internasjonal kunst- og kulturutveksling. Volt er støttet av Bergen kommune og Norsk kulturråd – Rom for kunst.

Alle prosjekter →