Marion von Osten

Aesthetics of Decolonization


Utendørs amfi ved Løvstien
Kart

Kl. 13:00–15:00

Souffles, utgitt i Rabat i 1966–72, blir ofte regnet som et avantgardistisk litteraturtidsskrift. Det har i mindre grad blitt verdsatt som et transnasjonalt og tverrfaglig foretak som representerer translokale diskurser innen billedkunst og film, og utgir manifester og uttalelser fra den trikontinentale solidaritetsbevegelsen. Relasjoner og forbindelser mellom radikale kunstpraksiser og anti-kolonialistiske diskurser, vilkårene for deres produksjon, og den transnasjonale konteksten der estetiske ideer oppstår og sirkulerer, er blant von Osten sine hovedinteresser som kunstner, forfatter, filmskaper og kurator i dag. Først og fremst er dette en søken etter slektskap på tvers av generasjoner og Middelhavet – utover de vanlige binære beskrivelsene av en afrikansk og europeisk kulturproduksjon. Det er også fordi forhold som uttrykkes i tidsskriftet, fra lokal håndverksproduksjon til nytolkinger av arven etter Bauhaus, peker mot diskusjoner rundt transkulturalitet, før-kapitalistiske økonomier, pedagogiske vendinger og den samfunnsmessige funksjonen ved kulturproduksjon og kunst.

Marion von Osten

Marion von Osten er en kunstner, forfatter, forsker og kurator. Hun er en av grunnleggerne av Centre for Post-colonial Knowledge and Culture (CPKC) and kleines postfordistisches Drama (kpD) i Berlin, samt mediekollektivet Labor k3000 Zürich. Utover sin egen kunstneriske praksis iverksetter hun langsiktige forskningsprosjekt og utstillinger, som blant annet tricontinentale.net, Tensta Konsthall, Stockholm; SAVVY Contemporary og CPKC Berlin 2015–2016 (med CPKC ); Aesthetics of Decolonization, ith, Zürich, 2015–2016 (med Serhat Karakayali); Model House—Mapping Transcultural Modernisms, Academy of Fine Arts Vienna, 2010–2013; Action! painting/publishing, Les Laboratoires d’Aubervilliers, Paris, 2011–2012; In the Desert of Modernity—Colonial Planning and After, Casablanca, 2009, Berlin, 2008 (med Tom Avermaete & Serhat Karakayali); Projekt Migration, Cologne, 2002–2006 (med Aytac Erylmaz, Martin Rapp, Regina Röhmhild, Kathrin Rhomberg) og TRANSIT MIGRATION, Zürich, Frankfurt 2003–2005. Atelier Europa, München, 2004 (med Sören Grammel og kpD), Be Creative! The Creative Imperative, Zürich, 2003 (med Peter Spillmann).

Publikasjonene hennes er blant annet: Transcultural Modernisms(red. Model House Collective, Wien/Berlin, 2013), The Colonial Modern. Aesthetics of the Past. Rebellions for the Future (red. med Tom Avermaete og Serhat Karakayali, London/Berlin 2010); MoneyNations (red. med Peter Spillmann, Wien 2003)


Forelesningen er støttet av Fritt Ord. Den er del av Imagining Commons – tolv dager i juni med utstillinger, performance, en camp, samtaler og forelesninger 5.-17. juni 2015 i Bergen. Imagining Commons er støttet av Bergen kommune - Seksjon for kunst og kultur, Fritt Ord, KORO (URO) og Norsk kulturråd.

Alle prosjekter →