Marit Ruge Bjærke, Randi Nygård

Hvem sin tid? Menneskets? Skogens?


Paviljong at Møllendal
Møllendalallmenningen, Bergen

Kl 19:00

Hvordan folk forestiller seg fremtiden er helt sentralt når miljøproblemer som klimaendringer og tap av biologisk mangfold skal diskuteres og løses. Miljøproblemene skyldes prosesser som har pågått over lang tid, samtidig som det beste tidspunktet for å gjøre noe med dem egentlig er før vi ser resultatet av disse prosessene i naturen.

Hvordan forholder folk seg til denne fremtiden? Ser de det hele på en geologisk tidsskala? Tenker de på neste valg? Mener de at krisen er ? Hva skjer i så fall når nå er over? Og ikke minst, hvem sin tid er det egentlig som bør regnes med - familiens, menneskeartens, Grønlandshvalens, eller også skogens tid?

Med utgangspunkt i begreper fra miljødebatten, som antropocen og klimakrise, diskuterer Marit Ruge Bjærke disse spørsmålene, og kommer også inn på forholdet mellom fremtidsforståelser og forståelser av ansvar.

Etter foredraget blir det en samtale mellom Marit Ruge Bjærke og kunstner Randi Nygård.

Arrangementet er lansering av Skog vil seia samfunn, et flerårig prosjekt Volt har med Randi Nygård i Bergen. Skog vil seia samfunn er inspirert av en metode for planting av miniskoger i byrom som er utviklet av den japanske økologen og biologen Akira Miyawaki. Etter hans metode planter en mange lokale trearter tett i tett på små områder. Skogene fører til at lufta blir renset, de demper støy, binder mye karbon, og de tiltrekker seg mange dyr og insekt. Skogene, også kalt lommeskoger, er regnet for å være spesielt artsrike og livlige.

I tilknytning til skogen og i samspill med livet der, vil Nygård lage en serie små skulpturer. Skulpturene vil ta utgangspunkt i veksten til skogen. Dyr og planter er med på å forme våre sosiale og offentlige rom, også i byene, og verkene vil peke på dette. I løpet av perioden vil det arrangeres flere ulike offentlige arrangement om tematikkene i prosjektet med folk fra ulike fagfelt, biologer, filosofer, kulturvitere, kunstnere mm.

Foto: Randi Nygård

Marit Ruge Bjærke

Marit Ruge Bjærke er forsker i kulturvitenskap ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun har bakgrunn i marinbiologi og kunnskapshistorie. Forskningen hennes har hovedvekt på klimaendringer, fremmede arter, tidsforståelser og tap av biologisk mangfold. Hun er spesielt interessert i hvordan ulike miljøproblemer blir forstått og formidlet i politiske tekster, massemedier og populærvitenskap, og hvordan forståelsene av ulike miljøproblemer filtres sammen. Bjærke har nylig gitt ut boken Fremtiden er nå. Klimaendringenes tider sammen med Kyrre Kverndokk (Scandinavian Academic Press, 2022)

Randi Nygård

Randi Nygård bor og jobber i Oslo. Hun har en mastergrad fra Kunstakademiet i Trondheim, NTNU. Hun er blant annet opptatt av våre grunnleggende natursyn og -forhold. Våre relasjoner til og påvirkning av naturen, er ofte usynlig for oss, og Nygård sine verk er lagvise og poetiske visualiseringer av disse. I år har hun blant annet jobbet med lukten av myr og med isbreer sine reaksjoner på vår livsførsel.

Hun har deltatt på en rekke gruppeutstillinger blant annet ved New Museum og Bruce High Quality Foundation i New York City, Contemporary Art Center of Thessaloniki, Museo Nazionale di Sant'Angelo i Roma, Kunstnernes Hus, Tromsø Kunstforening, Kunstmuseet Kube og Fotogalleriet i Oslo. Nygård har hatt separatutstillinger blant annet ved Kunstverein Springhornhof i Tyskland, og er del av flere samarbeidsprosjekt mellom andre Paviljong, MEANDER og Ensayos. Sistnevnte er et tverrfaglig prosjekt hvor kunstnere, samfunns- og naturvitere og filosofer undersøker tema knyttet til politisk økologi. Gjennom Ensayos var Nygård med på Venezia-biennalen i 2022 og deltok på en digital residency og utstilling ved New Museum i NYC i 2020.


Skog vil seia samfunn er støttet av KORO, LOK og Rådet for kunst i offentlige rom hos Bergen kommune. Volts program for 2022 er støttet av Bergen kommune, Kulturrådet og Vestland fylkeskommune (KUP).

Alle prosjekter →