Mikkel Bolt

Avantgardens gjenkomst. Det historiske press på kunst og politikk


Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Det røde rommet
Marken 37, Bergen Kart

Kl. 19:00

Krisen er dyp. Uansett hva som skjer, vil neste periode bli hard. Klassekampen har tatt nye former, og er ikke lenger ensidig. Proletariatet er i gjære, og de arabiske opprør peker utover den nåværende postkoloniale verdensorden. I denne situasjonen er det ikke umulig å forestille seg en gjenkomst av avantgarden som revolusjonært anti-kunstnerisk prosjekt.

Mikkel Bolt

Mikkel Bolt er kunsthistoriker og kritiker. Han underviser i kulturhistorie på Universitetet i København. Han har skrevet en rekke artikler om emner som avantgarde, nyere politisk filosofi og situasjonisme i tidsskrifter som Rethinking Marxism, Texte zur Kunst, Third Text og Variations.

Han er forfatter av bøkene Den sidste avantgarde (2004), I sammen-bruddets tjeneste, med Das Beckwerk (2008), Avantgardens selvmord (2009), og En anden verden. Kritiske epistler om de seneste årtiers antikapitalistiske satsninger inden for kunst og politik og forsøgene på at udradere dem (2011). Han har også vært medredaktør for en rekke publikasjoner som blant andre Totalitarian Art and Modernity (2010), og Expect Anything Fear Nothing: The Situationist Movement in Scandinavia and Elsewhere (2011). Hans nyeste bok Krise til opstand - Noter om det igangværende sammenbrud, utgis høsten 2013.


Forelesningen er i samarbeid med Kunst- og designhøgskolen i Bergen og er støttet av Bergen kommune Internasjonal kunst- og kulturutveksling. Volt er støttet av Bergen kommune og Norsk kulturråd.

Alle prosjekter →