Alexandra Pirici

Movement: Capture and Elusiveness


KODE 1, Festsalen
Nordahl Bruns gate 9, Bergen Kart

Kl. 20:00

I foredraget vil Alexandra Pirici introdusere sin performative praksis og snakke om nyere forskning på kroppen som et sted for produksjon, både av økonomisk verdi og poetisk mening.

Foredraget starter med Piricis tidligere arbeider, der hun tok i bruk ‘embodiment’ (‘kroppslighet’) for å utfordre og destabilisere monumentale konstruksjoner og fastsatte historiske narrativ. Videre tar hun for seg sin nyere interesse for innfangningen og abstraksjonen av, samt materialiteten og det unnvikende ved bevegelser og den levende kroppen – sett i forhold til eldre og nyere industrielle perioder, fra industriell taylorisme til dagens dataøkonomi.

Pirici koreograferer pågående handlinger og performative miljøer som forener dans, skulptur, det talte ord og musikk. Arbeidene hennes handler om monumentalitet eller historien til bestemte steder og institusjoner, for å kunne leke med og omskape eksisterende hierarkier. De reflekterer over historien og funksjonen til gester i kunst og populærkultur, og tar opp spørsmål om kroppen – dens nærvær eller fravær, dens avbildning og avbildningens politikk. Hennes pågående performative handlinger er del av private og offentlige samlinger som levende verk.

Alexandra Pirici, Human Landscape, 2019. Del av Urbane Kunste Ruhr, Ruhr Ding - Territories. Foto: Henning Rogge

Alexandra Pirici

Alexandra Pirici er en kunstner med bakgrunn innen dans og koreografi som arbeider uten disiplinære skillelinjer innen en rekke medier. Arbeidene hennes utforsker ofte stedspesifikke historier, institusjonelle hierarkier, kroppens nærvær og grenser, og gestens funksjon i kunsten.

Arbeidene hennes er blitt stilt ut i tiårsutstillingen Skulptur Projekte Munster 2017; i den 55. utgaven av Venezia-biennalen (den rumenske paviljongen); Tate Modern, London; New Museum, New York; den niende Berlin-biennalen; Manifesta 10; Centre Pompidou, Paris; Museum Ludwig, Köln; The Russian Museum, St. Petersburg; Neuer Berliner Kunstverein; Van Abbemuseum Eindhoven; museet for moderne kunst Warszawa og mange andre steder.


Som en del av Volts presentasjon av Alexandra Piricis arbeid i Bergen, vil hun også holde en workshop for en mindre gruppe deltagere på KODE søndag 20. oktober. Se Volts hjemmeside for informasjon om påmelding til workshopen.

Med støtte fra Bergen kommune - Internasjonal kunst- og kulturutveksling. Programmet til Volt i 2019 er støttet av Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune (KUP), KORO (URO) og Kulturrådet.

Alexandra Pirici, Human Landscape, 2019. Del av Urbane Kunste Ruhr, Ruhr Ding - Territories. Foto: Henning Rogge
Alexandra Pirici, Co-natural, 2018, utstillingsdokumentasjon fra New Museum New York. Foto: Andrei Dinu

Alle prosjekter →