Nomeda & Gediminas Urbonas

Zooetics: Sympoiesis and de-centralization of the human


Visningsrommet USF
USF Verftet, Georgenes Verft 12, Bergen Kart

Kl. 17:00

I denne presentasjonen vil Urbonas snakke om Zooetics - et pågående diskursivt eksperiment og et teststed for modeller som undersøker nye måter for menneskelig kunnskap og forskning for å engasjere seg med andre livsformer. Denne utforskningen tar form som forsøk på å forestille seg design, prototyper og grensesnitt for fremtidige tverr-artede økologier.

De pedagogiske og eksperimentelle prosjektene i Zooetics - Psychotropic House: Zooetics Pavilion of Ballardian Technologies, Future Fiction Summit eller Future Energy Summit - antyder en radikal lekeplass for hybriditet innen kunst, teknologi og ikke-menneskelige livsformer der deltakerne og publikum er invitert til å forestille seg fremtidig kunnskapsproduksjon. Med henblikk spesielt på omgivende og kollektiv intelligens samt systemiske og naturlige økologier, undersøker Zooetics hvordan forholdet mellom liv og ikke-liv, menneskelig og ikke-menneskelig, kan være på den ene side hinsides viten og upåaktet av eksisterende kunnskapskartografier, og likevel nødvendig og uunngåelig. Det krever dermed nye former for estetikk og en ny vitenskapelig imaginasjon.

*Sympoiesis kommer fra gresk (å skape/lage noe sammen) og antyder et selv-organisert, evolusjonært, adaptivt og uforutsigbart system.

Nomeda & Gediminas Urbonas, Psychotropic House: Zooetics Pavilion of Ballardian Technologies. Mycomorph, CAC Vilnius, 2015. Foto: Giedrius Ilgunas

Nomeda & Gediminas Urbonas

Nomeda & Gediminas Urbonas er kunstnere, lærere og medgrunnleggere av Urbonas Studio, en tverrfaglig forskningspraksis som tilrettelegger for utveksling mellom ulike former for kunnskapsproduksjon og kunstnerisk praksis med henblikk på prosjekter som endrer offentlige rom og kollektive forestillingsverdener. I samarbeid med eksperter fra ulike kulturelle og faglige felt utvikler disse prosjektene praksisbaserte forskningsmodeller, som kombinerer materialer og teknikker fra et spektrum av nye medier, urbanisme, samfunnsfag og økologi.

Urbonas arbeid har blitt stilt ut på São Paulo-, Berlin-, Moskva-, Lyon-, Gwangju-, Busan biennalene, Folkestone Triennial; på Manifesta og Documenta-utstillinger; og de har hatt separatutstillinger blant annet på Venezia-biennalen og MACBA i Barcelona. Urbonas er medredaktører av antologien Public Space? Lost and Found (MIT Press, 2017), som tar for seg de komplekse sammenhengene mellom opprettelsen og bruken av offentlige rom og rollene som kunst kan spille der. Nylig kuraterte Urbonas Swamp Pavilion ved arkitekturbiennalen i Venezia, 2018. Gediminas er førsteamanuensis ved MIT-programmet i Art, Culture and Technology (MIT), mens Nomeda er PhD-forsker ved NTNU og tilknyttet forsker hos MIT. De bor og jobber i Cambridge, Massachusetts og i Vilnius, Litauen.

http://www.nugu.lt/us/


Arrangementet er støttet av Bergen kommune - Kritikk/teoriutvikling. Volt sitt program i 2018 er støttet av Bergen kommune og Kulturrådet.

Alle prosjekter →