Alexandra Pirici

Performative Memory – a workshop


KODE 4
Rasmus Meyers allé 9, Bergen Kart

Kl. 11:00–15:00

Workshopen er gratis. Den er for utøvere, kunstnere som arbeider med performance, dansere, kunstnere og mer generelt, for folk som er interessert i workshopen.

Påmelding:

Begrenset antall deltakere. Hvis du vil delta i workshopen, send en kort biografi og et par linjer om hvorfor du ønsker å delta til: marieATv-o-l-t.no

Denne workshopen er tredelt. Den begynner med en vandring gjennom en av utstillingene ved KODE. Derpå følger en del der workshopdeltakerne skal øve på å gi eksisterende kunstverk ny form gjennom kroppene sine, finne personlige forbindelser til dem og eksperimentere med materialisering og med performative uttrykk for disse nye forbindelsene.

Workshopens siste del består i en generell teoretisk introduksjon til Alexandra Piricis praksis med enactment / embodiment – en form for adapsjon, å gi noe ny form, å uttrykke det på nytt, å skape eller avdekke nye betydninger ved allerede eksisterende kunstverk, kulturobjekter, livsformer eller mediehendelser, samt å forestille seg og fabulere rundt nye, ikke-ennå-eksisterende objekter, hendelser og former.

Alexandra Pirici, Aggregate, 2017-2019, fra utstilling Art Basel Messeplatz. Foto: Andrei Dinu.

Alexandra Pirici

Alexandra Pirici er en kunstner med bakgrunn innen dans og koreografi som arbeider på tvers av en rekke medier, og skaper verk som forener dans, skulptur, det talte ord, musikk og performance. Prosjektene hennes utforsker ofte stedspesifikke historier, institusjonelle hierarkier, kroppens nærvær og grenser, og gestens funksjon i kunsten.

Arbeidene hennes har blitt stilt ut flere steder internasjonalt, blant annet ved New Museum, New York; Centre Pompidou, Paris; Museum Ludwig, Köln; The State Russian Museum, St. Petersburg; Neuer Berliner Kunstverein, Berlin; Tate Modern, London; Museum of Modern Art, Warszawa; Van Abbe-museet i Eindhoven, og mange andre steder. Hun har også deltatt på Skulptur Projekte Münster, Venezia-biennalen, Manifesta 10 og den niende Berlin-biennalen.


Som en del av Volts presentasjon av Alexandra Piricis arbeid i Bergen, vil hun også holde et åpent foredrag på KODE 1 mandag 21. oktober kl. 20:00.

Med støtte fra Bergen kommune - Internasjonal kunst- og kulturutveksling. Programmet til Volt i 2019 er støttet av Kulturrådet, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune (KUP) og KORO (URO).

Alle prosjekter →