Phil Coy

An attempt to avoid the dissatisfaction that everything relevant will not be recorded (London – Bergen)


Visningsrommet USF
USF Verftet, Georgenes Verft 12, Bergen Kart

Åpning med performance av Phil Coy fredag 15.oktober 2010 kl 19.00

Åpningstider:
onsdag – fredag 17:00–21:00
lørdag – søndag 12:00–16:00
mandag stengt

Den britiske kunstneren Phil Coy presenterer et nytt prosjekt i regi av Volt i Visningsrommet USF. En standard fraktkasse i tre, tom bortsett fra lydopptaksutstyr og et stort batteri blir hentet i kunstnerens atelier og sendt, via land og sjø til Visningsrommet USF i Bergen. Ved ankomst åpnes kassen og lyden den har spilt inn på reisen spilles av i gallerirommet. I framtiden vil verket gjenta dette forløpet for å gang på gang oppfylle sin funksjon; spille inn og spille av reisen fra ett galleri eller utstilling til den neste. Med en delvis referanse til Robert Morris «Box with the sound of it´s own making» (1961) forsøker verket å forlenge den iboende elegansen som karakteriserer Morris´ originale gest og verkets uutalte angrep på kunstverkets status som autonomt objekt; til samtidens utvidede globale markedsarena (eksemplifisert av kunstmarkedet). Som for å ytterligere devaluere seg i forhold til det globale kunstmarkedet, forlater denne (i en forstand tomme) kassen London idet Frize Art Fair starter, altså samtidig som en stor del av verdens samtidskunst ankommer London i identiske kasser. Som kunstobjekt og lydverk tilbyr det tre og en halv dager lange lydopptaket en mer indirekte og antydende lesning som delvis artikuleres av tilfeldighetsfaktorene; når ser og hører betrakteren verket; ellers sagt på en annen måte: når og hvor på reisen møtes de.

Coys arbeider tar i bruk en rekke medier fra film, lyd, fotografi, tegning, grafikk og skulptur til tekstbaserte arbeider og generative performance. Hans praksis fortsetter kontinuerlig å tvinge tilsynelatende uforenlige materialer til å inngå i dialog med hverandre; ofte ved å revitalisere ideer som stammer fra radikale kunstpraksiser fra 1960-tallet inn språket, arkitekturen og systemene som kjennetegner dagens kultur og globaliserte marked.

Foto: Arne Skaug Olsen

Phil Coy

Phil Coy ble født i Gloucester og studerte ved Liverpool John Moores, Ecole des Beaux Arts de Nantes og Slade School of Fine Art. Han bor og arbeider i London.
Coy har nylig stilt ut i Cornerhuse, ICA og South London Gallery. Filmen «Wordland» (2008) hadde premiere ved LUX og har soundtrack av Alexander Tucker. Whitstable Biennale, Futurecity og FLAMIN bestilte «Façade» (2010) som blir vist i South London Gallery 8-9.oktober 2010. Han står også for en serie publikasjoner og performance-forelesninger satt sammen av funn og innspilte språk. De nyeste: «Adaptive reuse» og «exfiltration» ble framført samtidig med relaterte visninger i Whitechapel Gallery 30. september i år. For tiden forbereder han en duo-utstilling med Yuko Shiraishi som åpner 24.november i The Russian Club Gallery, London. «An attempt to avoid the dissatisfaction that everything relevant will not be recorded (London – Bergen)» er Phil Coys første separatutstilling i Norge.


Prosjektet er støttet av Bergen kommune og er del av B-open 2010.

Alle prosjekter →