Espen Sommer Eide, Richard Ibghy & Marilou Lemmens

Seminar


Visningsrommet USF
USF Verftet, Georgenes Verft 12, Bergen Kart

Kl. 12:00–14:00


Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte.

Exercises in non-human listening

Espen Sommer Eide vil i denne forelesningen presentere sitt siste prosjekt Imaginalia som blant annet bygger på studier av dyrs sansebiologi, og utvikler en rekke øvelser for å tre inn i andre veseners sanseverdener. Øvelser hvor fornuften må settes delvis ut av spill. Samtidig viser dette prosjektet grensene for vår egen sansning, og hvordan slike begrensninger og mangler er det som gir form til våre personlige minner og historier. På en måte ser vi verden like mye gjennom våre manglende sanser som gjennom de vi har. I denne presentasjonen vil Eide særlig fokusere på mygg og laks, og deres særegne syns- og hørselsorganer.

When a Portia Spider Hesitates

Richard Ibghy og Marilou Lemmens tar i foredraget opp hvordan vitenskapsfolk har nærmet seg og framstilt dyrs kognisjon, fra tidlig på 1900-tallet og fram til i dag. Basert på sentrale laboratorie-eksperimenter utført av psykologer, biologer, etologer, zoologer og nevrologer, vil de se nærmere på de ulike framgangsmåtene og innretningene forskerne har forestilt seg for å kunne måle dyrs prestasjoner.

Kunstnerne vil i presentasjonen knytte an til verket Anthology of Performance Pieces for Animals, som er ett av to nye verk de har utstilt på Visningsrommet USF. Det består av en kunstnerbok samt skalerte modeller og tekster, og stiller blant annet spørsmål om hva som skjer når dyrene som er involvert i forsøkene ikke lenger tenkes som passive objekter, men heller som aktive deltakere og utøvere som skaper mening i situasjonene de blir plassert i.

Foto: Espen Sommer Eide

Espen Sommer Eide

Espen Sommer Eide er en kunstner og musiker bosatt i Bergen. Ved å benytte seg av lyd som hovedredskap, undersøker han tema fra det lingvistiske til det sansebiologiske, og skaper nye vitenskapelige og musikalske instrumenter for performativt feltarbeid. Gjennom musikkprosjektene Alog og Phonophani er han en fremtredende representant for eksperimentell elektronisk musikk i Norge, med en rekke utgivelser på plateselskap som Rune Grammofon og Hubro. Verkene hans har vært utstilt og fremført blant annet ved Manifesta-biennalen, Bergen Kunsthall, Ultima, Borealis, Henie Onstad kunstsenter, Stedelijk Museum, Sonic Acts, Mutek, GRM og Performa Festival. Eide har også bidratt til en rekke verk som en del av kunstkollektivet Verdensteatret.

http://www.alog.net

Richard Ibghy & Marilou Lemmens

Richard Ibghy & Marilou Lemmens bor i Durham-Sud, Canada. De har hatt separatutstillinger blant annet ved Audain Gallery, Vancouver, Jane Lombard Gallery, New York, og Leonard & Bina Ellen Art Gallery, Montreal, samt deltatt på blant annet OFF-biennalen Budapest, Cuenca Biennial, Istanbul Biennial, Biennale de Montréal og Sharjah Biennial.

https://www.ibghylemmens.com/


Arrangementet er støttet av Bergen kommune – Kritikk/teoriutvikling. Programmet til Volt i 2018 er støttet av Bergen kommune og Norsk kulturråd

Alle prosjekter →