Richard Ibghy & Marilou Lemmens

An Alert Rabbit Breathing Purified Air


Visningsrommet USF
USF Verftet, Georgenes Verft 12, Bergen Kart

Åpning fredag 7. desember kl 18:00

Åpningstider:
Tirsdag–søndag kl 12:00–16:00
Torsdag kl 12:00–18:00
Mandag stengt.

Program:

Torsdag 6. desember kl 17:00 vil det bli en forelesning av Gediminas og Nomeda Urbonas på Visningsrommet USF.

Søndag 9. desember kl 12:00 vil det bli et seminar med presentasjoner av Espen Sommer Eide og Richard Ibghy og Marilou Lemmens på Visningsrommet USF.

Mandag 10. desember kl 16:30 vil Richard Ibghy og Marilou Lemmens holde en forelesning på Monday Lectures ved Fakultetet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen.

Utstillingen An Alert Rabbit Breathing Purified Air består av nye verk av kunstnerduoen Richard Ibghy og Marilou Lemmens som reflekterer over hvordan vitenskapsfolk har nærmet seg og framstilt dyrs adferd og kognisjon, fra tidlig på 1900-tallet og fram til i dag.

Basert på sentrale laboratorieeksperimenter utført av psykologer, biologer, etologer, zoologer og nevrologer, undersøker Anthology of Performance Pieces for Animals (2018–pågående) de ulike innretningene forskere har forestilt seg for å teste dyrs kognitive evner, inkludert undersøkelser av minne, romlig bevissthet, tallforståelse og kommunikasjon.

Verket omfatter en kunstnerbok samt skalerte modeller av eksperimentelle oppsett ledsaget av tekster utformet som instruksjoner til framføringer. Gjennom vektleggingen av fremføring stiller verket spørsmål om hva som skjer når dyr som brukes i forskning ikke lenger tenkes som passive objekter, men heller som aktive deltakere og utøvere som skaper mening i situasjonene de blir plassert i.

Dette spørsmålet er også til stede i Score for Nine Young Performers Playing in a Field (2018), et verk som består av en video og ti collager. Det presenterer et skript for ni lam hvor kunstnerne har brukt en form for notasjon som er inspirert av etogram, en katalogisering av artsspesifikke handlinger og bevegelser som er mye brukt av forskere til å kvantifisere dyreadferd. Collagene er en mellomting mellom geometrisk abstraksjon og datatabell, og utforsker hvordan forskere bruker diagrammer til å klassifisere og tolke data.

I form av skulptur, tekst, video og collage, spekulerer og reflekterer Ibghy og Lemmens rundt hvordan dyr kan skape mening i de eksperimentene de blir deltakere i. Kunstnerne fremhever også hvordan reduksjonismen i de kontrollerte laboratorieforholdene påvirker hvilke spørsmål som kan stilles. I dette prosjektet viderefører de sin langvarige undersøkelse av vitenskapelige forskningsmetoder, som i bruken av observasjon, måling, abstraksjon og grafisk framstilling av data.

Richard Ibghy & Marilou Lemmens, Task-based Piece for Two Capuchin Monkeys, Cucumbers, and Grapes, fra serien Anthology of Performance Pieces for Animals. Bambus, farget gele, tråd og tekst, 2018-pågående.

Richard Ibghy & Marilou Lemmens

Siden 2002 har Richard Ibghy og Marilou Lemmens utviklet en samarbeidspraksis som spenner over flere medier, inkludert video, performance og installasjon. Senest ble deres arbeid presentert i separatutstillinger på Audain Gallery, Vancouver (2018), Agnes Etherington Art Center, Kingston, Canada (2017), Jane Lombard Gallery, New York (2017), Owens Art Gallery, Sackville, Canada 2017), International Studio & Curatorial Program, New York (2016), Esker Foundation Contemporary Art Gallery, Calgary (2016), Leonard & Bina Ellen Kunstgalleri, Montreal (2016), VOX, Montreal (2014) og Monte Vista Projects, Los Angeles (2012). De har deltatt i en rekke gruppeutstillinger, inkludert 2. OFF-Biennale, Budapest (2017), XIII Bienal de Cuenca, Ecuador (2016), 14. Istanbul Biennale (2015), La Biennale de Montréal (2014), Manif d'art 7: Quebec City Biennial (2014), og 10. Sharjah Biennial (2011). De bor i Durham-Sud, Canada.

https://www.ibghylemmens.com/


Utstillingen er støttet av Bergen kommune – Internasjonal kunst- og kulturutveksling og Conceils des arts et des lettres du Québec. Programmet til Volt i 2018 er støttet av Bergen kommune og Norsk kulturråd.

Foto: Bjarte Bjørkum, Richard Ibghy & Marilou Lemmens

Alle prosjekter →