Seminar om Artist Residency


Hordaland kunstsenter
Klosteret 17, Bergen Kart

Kl. 13:00–16:30

Seminaret foregår på engelsk. 50 kroner betales kontant ved inngangen, inkluderer matservering. Påmelding innen 20. september til norskkunstaarbok(at) gmail.com Begrensede plasser.

Med plan b (Sophia New og Daniel Belasco Rogers, Storbritannia), Toril Johannessen og Dieter Lesage (Belgia). Moderator: Erlend Hammer

Seminar om Artist Residency arrangeres i forbindelse med lanseringen av Norsk kunstårbok 2010. Et hovedtema i Kunstårboka 2010 er internasjonaliseringen av kunstlivet. Et viktig, men forholdsvis lite diskutert aspekt ved dette er den store veksten av forskjellige Artist Residency-ordninger verden over de siste 10 - 15 årene, og hvilken betydning disse har for dagens kunstproduksjon.

Artist Residency-programmene handler om å legge til rette for at kunstnere skal kunne reise og ideelt sett etablere seg i en større internasjonal sammenheng, samtidig som arrangørene også ønsker seg noe tilbake, i form av utstillinger eller av mer nettverksbyggende karakter. I tillegg til å se på den potensielle konflikten mellom disse to intensjonene, ønsker vi å diskutere hvordan utbredelsen av residensordningene er med på å endre kunstnernes måte å arbeide på og det de produserer.

«Jo tydeligere og mer konkret bakgrunnen for et residency-program er formulert fra vertskapets side, jo mer vellykket vil oppholdet være.» Kunstner og kurator Karolin Tampere fra hennes og Geir Haraldseth sin samtale om residensordninger i Norsk kunstårbok 2010.

«I dagens globale kapitalisme finnes det bare ett ønske som er verdt å bygge opp under, nemlig ønsket om maksimalt fravær.» Skribent og kritiker Dieter Lesage om kravene om minimumsnærver til kunstnere på residensopphold i Norsk kunstårbok 2010.

Vi har invitert fire aktører, som til sammen har sittet på de fleste sidene av bordet, til å diskutere disse spørsmålene med hverandre og med publikum.

Nordisk Kunstnarsenter Dale. Foto: Laura Vuoma

plan b

plan b er de britiske kunstnerne Sophia New og Daniel Belasco Rogers. Siden 2002 har de laget over 25 prosjekter sammen som har vært vist i 27 ulike byer. De arbeider både med samarbeidsprosjekter og egne kunstprosjekter. I tillegg til performance som lages til en kontekst eller et sted, lager de installasjoner basert på deres GPS-spor, arbeid på papir, mediaprosjekter, audioguider og video walks. I 2001 mottok begge Artsadmin Artists' Bursaries, i 2004 plan b var de artists in residence ved Podewil i Berlin, og i 2006 mottok Belasco Rogers et stipend fra Akademie der Künste i Berlin.

Toril Johannessen

Toril Johannessen er billedkunstner og medlem av atelierfellesskapet Flaggfabrikken - senter for fotografi og billedkunst, som har drevet en internasjonal gjestekunstnerordning siden høsten 2006. Toril Johannessen holder til i Bergen og har nylig returnert fra gjestekunstneropphold i Vancouver og Berlin. Hun har en MA fra Kunsthøgskolen i Bergen og begynner på Mountain School of Art, Los Angeles, i januar 2011. Siste utstillinger er blant andre i Bergen Kunsthall No.5; CSA Space, Vancouver, og Lautom Contemporary, Oslo.

Dieter Lesage

Dieter Lesage er filosof og skribent. Han har vært gjesteprofessor ved Piet Zwart Institute of the Willem De Kooning Academie i Rotterdam (2003-2005) og ved Institut für Kulturtheorie ved Leuphana Universität i Lüneburg (2007). Han er professor og forskningskoordinator ved Department of Audiovisual and Performing Arts (Rits) ved Erasmus University College i Brussel.

Han er medlem av redaksjonsrådet i Afterall og medlem av det internasjonale rådgivende forum for Art & Research – A Journal of Ideas, Contexts and Methods. Han er medredaktør, med Kathrin Busch, av A Portrait of the Artist as a Researcher: The Academy and the Bologna Process (Antwerp: MuHKA, 2007). Med den tyske kunstneren Ina Wudtke, kuraterte han utstillingene A Portrait of the Artist as a Researcher (Freiraum/quartier21, Wien, 2007) og A Portrait of the Artist as a Researcher 2.0 (Beursschouwburg, Brussel, 2008) og nylig publiserte boken Black Sound White Cube (Wien: Loecker Verlag, 2010). Han har siden 2006 vært bosatt i Berlin.Seminaret arrangeres av redaksjonen i Norsk kunstårbok 2010: Erlend Hammer, Ketil Nergaard og Marie Nerland. Seminaret og lanseringen er støttet av Bergen kommune og Norsk Kulturråd og arrangeres i samarbeid med KiK, Hordaland kunstsenter og Volt.

Alle prosjekter →