T. J. Demos

The Politics and Aesthetics of Climate Emergency


Landmark, Bergen Kunsthall
Rasmus Meyers allé 5, Bergen Kart

Kl. 19:00

Vi blir fortalt at vi står midt i en klimakrise – men hvem sin krise er det? For Extinction Rebellion er reduksjon av karbondioksid i atmosfæren en global hastesak; for grønne nyliberale er krisen en tid for gründervirksomhet og økonomiske muligheter; for urfolk er den en videreføring av århundrer med vold og folkemord utført av kolonimaktene; for autoritære nasjonalister er det en migrasjonstrussel som bør løses med militære sikkerhetstiltak. Hvordan kan en gruppes krise viske ut eller styrke en annens?

Ved å reflektere rundt estetikkens aktivistiske vending både i tilknytning til klimamobilisering og den politisk ladde atmosfæren i militariserte grenseområder (fremhevet blant annet i «tåregass»-biennalen ved Whitney Museum i New York i år og protestene der), tar denne presentasjonen for seg kompleksiteten i krisepolitikk, og hvordan kriser kan føre til fremvekst av framtidig frigjøring gjennom sammenknyttede sosiale bevegelser.

Extinction Rebellion NYC, Action at Rockefeller Center, Jan 26, 2019. Foto: Erik McGregor

T. J. Demos

T. J. Demos er professor ved Institutt for kunsthistorie og visuell kultur ved University of California, Santa Cruz, og grunnlegger og direktør for universitetets Center for Creative Ecologies.

Han har skrevet mye om samtidskunst, global politikk og økologi, og er forfatter av mange bøker, inkludert Against the Anthropocene: Visual Culture and Environment Today (Sternberg Press, 2017); Decolonizing Nature: Contemporary Art and the Politics of Ecology (Sternberg Press, 2016); The Migrant Image: The Art and Politics of Documentary During Global Crisis (Duke University Press, 2013)— vinner av College Art Associations Frank Jewett Mather-pris i 2014— og Return to the Postcolony: Spectres of Colonialism in Contemporary Art (Sternberg Press, 2013).

Demos var medkurator av Rights of Nature: Art and Ecology in the Americas, ved Nottingham Contemporary i januar 2015, og organiserte Specters: A Ciné-Politics of Haunting ved Reina Sofia-museet i Madrid i 2014. Nå arbeider han med et Mellon-støttet forsknings-, kunstutstillings- og bokprosjekt viet til spørsmålene «Hva kommer etter verdens ende?» og «Hvordan kan vi skape fremtidig sosial rettferdighet innenfor kapitalistiske ruiner?»


Forelesningen er støttet av Bergen kommune – Kritikk/teoriutvikling.
Volts program i 2019 er støttet av Kulturrådet, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune (KUP) og KORO (URO).

Foto: Marie Nerland

Alle prosjekter →