Teoriverksted III


Hordaland kunstsenter
Klosteret 17, Bergen Kart

7. mars, 18. april, 23. mai, 30. mai 2016 kl. 20:00

Lesesirkelen er åpen for alle interesserte.

Begrensede plasser, påmelding til en eller flere av de ulike kveldene på marie(at)v-o-l-t.no. Tekstene vil være å få tak i ved påmelding.

Fire kvelder inviterer Volt til lesesirkel. Det vil bli samtale og diskusjon knyttet til tekster Giorgio Agamben, Rosi Braidotti, Gilles Deleuze, Quentin Meillassoux og Platon.

Innledninger av Amund Ove Børdahl, Åsne Hagen, Claus Halberg, Kari Jegerstedt og Vibeke Andrea Tellmann.

7. mars kl 20:00
Giorgio Agamben "What is the Contemporary" i What is an Apparatus (Stanford University Press 2009).
Innledning ved Åsne Hagen, sosiolog.

18. april kl. 20:00
Quentin Meillassoux, "Ancestrality," i After Finitude (Bloomsbury 2008).
Innledning ved Claus Halberg, universitetslektor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiB

23. mai kl. 20:00
Utdrag fra Platon, Sofisten
Innledning ved Amund Ove Børdahl, universitetslektor Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiB.

Gilles Deleuze, “Platon og simulakret”, Agora, nr 2-3, 1989, oversatt av Ragnar B. Myklebust.
Innledning av Vibeke Andrea Tellmann, universitetslektor Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiB.

30. mai kl 20:00
Rosi Braidotti, et utdrag fra The Posthuman (Polity Press, 2013).
Innledning av Kari Jegerstedt, førsteamanuensis Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB.

Foto: Stacy Brafield

Takk til TASC Studio.
Teoriverkstedet er støttet av Bergen kommune - Seksjon for kunst og kultur, Kritikk/teoriutvikling. Programmet til Volt i 2016 er støttet av Bergen kommune og Norsk kulturråd.

Alle prosjekter →