Teoriverksted V: Mario Perniola


Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen
Sydnesplassen 12-13, Bergen Kart

Kl. 18:15

Lesesirkelen er åpen for alle interesserte. Begrensede plasser, påmelding til marie(at)v-o-l-t.no. Tekstutdrag vil være å få tak i ved påmelding.

Volt inviterer til lesesirkel, samtale og diskusjon knyttet til tekster av Mario Perniola.

Innledning ved Helge Pettersen, førstelektor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiB.

Tekstutdragene er fra kapittelet "Phenomenon and Simulacrum" fra Ritual Thinking: Sexuality, Death, World (Humanity Books, 2001), side 175-181 samt utdrag fra Art and Its Shadow (Bloomsbury Publishing, 2004), side 3-13 og 155-170.

Mario Perniola (1941-2018) var professor i estetikk ved universitetet Tor Vergata i Roma. Forskergruppen for subjektivering og senmodernitet (SSM) ved Universitetet i Bergen har hatt flere seminarer ved Det norske institutt i Roma med Perniola som bidragsyter.

Foto: Marie Nerland

Lesesirkelen er i samarbeid med Forskergruppen SSM.
Arrangementet er støttet av Bergen kommune - Kritikk/teoriutvikling. Programmet til Volt i 2018 er støttet av Bergen kommune og Norsk kulturråd

Alle prosjekter →