Erick Beltrán

The Image of Power: A Bergen Parade


Hordaland kunstsenter
Klosteret 17, Bergen Kart

Kl. 14:00

I denne forelesningen vil kunstneren Erick Beltrán presentere og diskutere ulike bilder som har blitt brukt til å representere makt opp gjennom historien, og de filosofiske og ideologiske implikasjonene de fører med seg. Etter forelesningen inviteres publikum til å delta i en samtale med utgangspunkt i et spørreskjema om ulike aspekter ved makt.

Mange abstrakte ideer blir bare tilgjengelige for oss hvis de fremstilles som noe vi umiddelbart kan forholde oss til. Ideen om rettferdighet, for eksempel, oppfatter vi kollektivt i form av en vektskål, mens vi ser for oss friheten gjennom det håndfaste i en menneskekropp, i form av en kvinne kledd i hvitt. Hvordan representerer vi som kollektiv makt/staten i dag? Hvordan forestiller vi som enkeltpersoner oss makt (visuelt eller på andre måter), og hvordan blir slike forestillinger til? Denne evige spenningen mellom individet og kollektivet kan overføres til relasjonen mellom individet og staten.

Denne kvelden på Hordaland kunstsenter er starten på et kunstprosjekt som Volt organiserer sammen med Erick Beltrán, som vil munne ut i en parade i Bergen sentrum høsten 2019. I månedene etter denne kvelden vil et lite team spørre folk i Bergen om deres tanker om makt, og mulige måter å skildre makt på. Basert på det innsamlede materialet vil Beltrán lage plakater, masker og et manus som vil bli presentert under paraden.

Erick Beltrán

Erick Beltrán arbeider innen mange ulike formater, som installasjoner, skulpturer, aviser, publikasjoner, tegninger, foto og lecture-performance. Han arbeider ofte med tekst og bilder, og er interessert i hvordan bilder defineres, verdsettes, ordnes, klassifiseres, velges ut, reproduseres og distribueres. Han fascineres av hvordan informasjon sirkulerer og organiseres, da dette former måten vi forstår verden på. På et overordnet plan utgjør språk og vårt forhold til kunnskap kjernen i hans tilnærming til kunst: diagrammene, skjemaene og de grafiske systemene hans er forsøk på å forklare verden.

Noen av hans siste utstillinger inkluderer Bienal de Cuenca (Ecuador 2018), Laocoon’s Dream (La Tallera, Mexico, 2018), Game Piece (Espacio Odeón Bogotá 2018; Volt, Bergen 2013); The Fallen Tree (Kadist Foundation, San Francisco, 2015); Atlas Eidolon (Museo Rufino Tamayo, México DF, 2014). Tidligere har han blant annet stilt ut ved Yinchuan Biennale, Vac Foundation i Venezia, Museum of Contemporary Art and Design i Manila, Bienal de São Paulo; Barcelona Museum of Contemporary Art; TBA21 Contemporary, Wien; Taipei Biennial; Lyon Biennial og CCA Wattis Institute for Contemporary Arts i San Francisco. Beltrán er for tiden stipendiat ved University of the Arts Helsinki. Han bor og arbeider i Barcelona.


Forelesningen er støttet av Bergen kommune - Kritikk/teoriutvikling.
Prosjektet er støttet av Apoyo a la Creación Colección “la Caixa” Arte Contemporáneo.

Programmet til Volt i 2019 har fått støtte fra Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune (KUP), Norsk kulturråd og KORO (URO).

Foto: Kobie Nel

Alle prosjekter →