Andrea Geyer, Luis Guerra, Brandon LaBelle

The Imaginary Seminar


Litteraturhuset i Bergen
Østre Skostredet 5, Bergen Kart

Program:

Tirsdag 30. september kl. 19:00

Luis Guerra

Brandon LaBelle

Onsdag 1. oktober kl. 19:00

Andrea Geyer

Panelsamtale

Parallelt med de politiske og økonomiske spenningene som har oppstått verden over, har man på ny fått sans for uformelle, provisoriske og småskala økonomiske og pedagogiske strukturer som støtter opp om sider ved direkte demokrati, delte økonomier og fellesskap. Disse kan sees på som mottiltak til nasjonal styringsstrukturer, og åpne opp for nye typer politisk subjektivitet – og til å tenke nytt rundt vilkårene for handling og motstand.

Dette to-dagers seminaret tar for seg disse temaene ved å fokusere på forholdet mellom det politiske og det personlige, og foreslår den politiske fantasien som et rom der man kan frembringe spekulative utkast til handlinger. Kan vi nærme oss politisk krise som en mulighet til å skape og fremme nye former for deling, tilhørighet og det felles beste? Hvilke alternative historier kan man skape innenfor medias mekanismer og dets fremstilling av denne krisen? Finnes det imaginative ansatser innenfor de økonomiske drivkreftene i globalismen?

Gjennom performative presentasjoner søker seminaret alternative forståelser av det politiske, og gir stemme til de ekstatiske og omflakkende, de poetiske og de antagonistiske, de skuffede og de håpefulle. Med de tre kunstnernes presentasjoner vil seminaret iscenesette mulighetene og problemene i dagens politiske subjektivitet.

Andrea Geyer

Andrea Geyer bruker både fiksjon og dokumentariske strategier i sine bilde- og tekstbaserte arbeider. Hun utforsker begreper som har utviklet seg opp gjennom historien – som nasjonal identitet, kjønn og klasse – i lys av de kontinuerlige endringene i kulturell betydning og sosiale minner i dagens politikk. Hun har blant annet stilt ut ved MoMA, New York; Whitney Museum of American Art, New York; Artist Space, New York; RedCat, Los Angeles; TATE Modern, London; Serpentine Gallery, London; Generali Foundation, Wien; Secession, Wien; Witte De White, Rotterdam; Turin Biennale, Italia; Athens Biennale, Hellas og documenta12, Kassel. Hun representeres av Galerie Thomas Zander, Köln. Hun har blant annet publisert History is Ours (med Sharon Hayes), 2009, Kehrer/Nürnberg; Audrey Munson, The Queen of the Artists’ Studios, 2007, Art In General, New York og Spiral Lands/Chapter 1, 2008, Koenig Books, London. I 2012 og 2013 har hun hatt en stipendiatstilling ved Museum of Modern Art gjennom MoMAs Wallis Annenberg Fund for Innovation in Contemporary Art og Annenberg Foundation.

http://www.andreageyer.info

Luis Guerra

Luis Guerra er billedkunstner. Arbeidene hans tar for seg spørsmål rundt performance og materialitet, og rommer ofte bevegelse og tekst. Han tar nå doktorgrad i filosofi ved Autonomous University of Barcelona, med et stipend fra The National Commission for Scientific and Technological Research, Advanced Human Capital program, Ministry of Education, Government of Chile. Verkene hans har blitt utstilt ved Antoni Tapies Foundation, Barcelona; Museum of Contemporary Art of Chile, Santiago of Chile; La Capella Art Center, Barcelona; Aratoi Museum of Art and History, Masterton, New Zealand; Fonderie Darling, Montreal; Charlotte Fogh Gallery, Aarhus; Alice Day Gallery, Brussel; Casa Sin Fin, Madrid; Root Division, San Francisco.

http://www.luisguerra.org

Brandon LaBelle

Brandon LaBelle er kunstner og forfatter og arbeider med lyd, stemmen og spørsmål knyttet til vilkår for handling. Han har utviklet og presentert kunstneriske prosjekter og performancer som har blitt vist i en rekke sammenhenger internasjonalt, og arbeider ofte samarbeidsbasert og i det offentlige rom. Arbeidene hans har blitt presentert ved NGBK, Berlin (2014), Whitney Museum, New York (2012); Image Music Text, London (2011); Sonic Acts, Amsterdam (2010); A/V Festival, Newcastle (2008, 2010); Instal 10, Glasgow (2010); Museums Quartier/Tonspur, Wien (2009); 7th Bienal do Mercosul, Porto Allegro (2009). Hans siste prosjekter er blant annet «Civic Center», La Casa Encendida, Madrid, Sixth Housing Estate, South London Gallery, London og Hobo College, et parallelt prosjekt med Marrakech-biennalen. Han har også skrevet en rekke bøker, blant dem Lexicon of the Mouth (2014), Diary of an Imaginary Egyptian (2012), Acoustic Territories (2010) og Background Noise: Perspectives on Sound Art (2006). Han er forlagsredaktør ved Errant Bodies Press og professor ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

http://www.brandonlabelle.net


Seminaret er støttet av Bergen kommune og Fritt ord. Volt er støttet av Bergen kommune og Norsk kulturråd - Rom for kunst.

Foto: Thor Brødreskift

Alle prosjekter →