Marcus Doverud, Joe Kelleher, Bojana Kunst, Danae Theodoridou

Why I Write - a seminar on writing, dramaturgy and work


Olav H. Hauge-senteret
Ulvik, Hardanger Kart

Seminar på Olav H. Hauge-senteret i Ulvik med et program med forelesninger, samtaler, lesegrupper, fjelltur og fellesmåltider.

Påmelding: marie[at]v-o-l-t.no Begrensede plasser.

"Eg les og les, eg lever i bøkene og av bøkene; utan bøker kom eg til å ganga nord og ned." Olav H. Hauge, Dagbok Band I, 1927

Tittelen på seminaret er hentet fra tittelen på en tale av Joan Didion. Hun hadde stjålet den fra tittelen på en tekst av George Orwell. Hun skriver: "I write entirely to find out what I’m thinking, what I’m looking at, what I see and what it means. What I want and what I fear."

Dikteren Olav H. Hauge (1908-1994) ble født i Ulvik i Hardanger, på gården Hakestad der han ble boende hele livet. Han arbeidet som bonde og gartner på sin egen frukthage. Han lærte selv flere språk, var internasjonalt orientert og gjendiktet blant andre Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud, Friedrich Hölderlin, Paul Celan og Bertolt Brecht til norsk. Han skrev dikt, aforismer og brev i tillegg til en omfattende nesten fire tusen siders dagbok, Dagbok 1924-1994, som ble funnet og utgitt posthumt. Den inneholder refleksjoner om arbeid og liv: om litteraturen han leste, om det ofte tunge arbeidet på gården, kampen med det skapende arbeidet og det å finne tid til det.

Bojana Kunst skriver i sin seneste bok Artist at Work - Proximity of Art and Capitalism (Zero Books, 2015) om de økonomiske og sosiale vilkårene for kunstnerens arbeid. Hun skriver om hvordan kunstneren ofte gjør mer og mer for mindre og mindre og risikerer gjennom det å tære vekk både egen praksis og egen kropp. Hun skriver om betydningen av at kunstneren velger å gjøre mindre, nettopp når en blir konfrontert med kravet om å stadig gjøre mer.

I det ligger en potensiell forsvarstrategi for kunsten: ”Doing less could also be understood as a new radical gesture that opens up speculation about the value of artistic life and rather than working towards perfection of work, starts working autunomously for life itself. It is therefore an important aesthetic and ethical attitude for the artist as worker.”

Foto: Olav H. Hauge i Ulvik, Olav H. Hauge-senteret

Marcus Doverud

Marcus Doverud arbeider som danser og koreograf. Han er utdannet fra Teaterhögskolan i Stockholms mimeprogram og har studert estetikk og filosofi på Södertörns högskola. Det kroppslige, romlige og bruk av lyd undersøkes i Doveruds arbeid. Forestilllingen renaissance prenaissance (2015) kretset rundt sampling og koreografisk iscenesettelse av musikk. Han har laget flere soloforestillinger i Sverige og har et langvarig samarbeid blant annet med billedkunstneren Liv Strand som har resultert i en rekke performance- og bokprosjekter.

Joe Kelleher

Joe Kelleher er professor i teater og performance ved University of Roehampton, London. Hans bøker er The Illuminated Theatre: Studies on the Suffering of Images (Routledge 2015) og Theatre & Politics (Palgrave Macmillan 2009). Han er medforfatter med Claudia og Romeo Castellucci, Chiara Giudi og Nicholas Ridout av The Theatre of Societas Raffaello Sanzio (Routledge 2007). Nylige essays er publisert i Stedelijk Studies (2016), og Rethinking the Theatre of the Absurd: Ecology, the Environment and the Greening of the Modern Stage, red. Carl Lavery og Clare Finburgh (2015). Han har laget forestillinger med Eirini Kartsaki, senest How to Be a Fig (2014).

Bojana Kunst

Bojana Kunst er filosof og dramaturg. Hun er professor ved the Institute for Applied Theater Studies ved Justus Liebig University Giessen, hvor hun leder det internasjonale masterprogrammet Choreography and Performance. Hun er medlem av redaksjonsrådene i Maska Magazine, Amfiteater og Performance Research. Hun har publisert artikler i en lang rekke tidskrifter og bokutgivelser og har undervist og forelest ved flere universitet i Europa. Hun har gitt ut flere publikasjoner, blant annet Impossible Body (Ljubljana, 1999) og Dangerous Connections: Body, Philosophy and Relation to the Artificial (Ljubljana, 2004), Processes of Work and Collaboration in Contemporary Performance., Amfiteater, Maska, Ljubljana, 2006, Performance and Labour, Performance Research 18.1, (medredaktør Gabriele Klein), Artist at Work, Zero Books, London, 2015.

http://www.kunstbody.wordpress.com

Danae Theodoridou

Danae Theodoridou er en gresk performance-skaper og forsker basert i Brussel. Hennes seneste kunstprosjekter handler om forestillingen om sosiale fantasier, blant annet One Small Step for a Man: Hello, Goodbye (2015), Earth in 100 Years (2016) og Something Dreamy (2016). Hun er medskaper av det treårige forskningsprosjektet Dramaturgy at Work og medforfatter av den kommende publikasjonen The Practice of Dramaturgy - Working on Actions in Performance (Valiz, 2016). Hun har en praksis-basert PhD i dramaturgi fra Roehampton University i London og underviser ved ulike universitet og teater- og danseakademier. Hennes tekster er publisert i en rekke tidskrift og magasiner internasjonalt.

http://www.danaetheodoridou.com


Takk til Olav H. Haugesenteret. Seminaret har mottatt støtte fra Norsk kulturråd. Volt er støttet av Bergen kommune og Norsk kulturråd.

Alle prosjekter →