Wouter Davidts

Architecture without Address - Luc Deleu and the Lessons in Scale and Perspective


Bergen Arkitekthøgskole, BAS
Skuteviksboder 59-61, Bergen Kart

Kl. 17:00

Høsten 1980 i Antwerpen begynte arkitekten Luc Deleu en rekke skulpturelle installasjoner med ready-mades og omfattende arkitektoniske prosjekter, som han konsekvent refererte til som ’leksjoner i skala og perspektiv’. I et intervju i 1987 uttalte Deleu at bakgrunnen for disse prosjektene var ønsket om å arbeide med ’to typiske (…) og forholdsvis formale arkitektoniske begrep’. Han begrunnet denne vendingen mot formalisme som en bevisst reaksjon på at arbeidene hans før 1980 hadde blitt beskrevet som politiske.

Tidlig i sin karriere ble Deleu kjent som en enfant terrible i det belgiske arkitektmiljøet, og som selvpålagt ’papir-arkitekt’ tok han et oppgjør med den selvopptatte og hyklerske tendensen innenfor arkitektur og urbanisme generelt, og spesifikt institusjonaliseringen og arkitektprofesjonens byråkratiske vesen. I denne forelesningen argumenterer Davidts for at Deleus leksjoner i skala og perspektiv kan sidestilles med de pamflett-baserte verkene fra ti-året før, hvor arkitektens aktivisme skiftet fra åpen dissidens til en kritisk revidering av omfanget og formidlingen av arkitektur og design.

Tegning: Luc Deleu, Untitled (drawing), 1986

Wouter Davidts

Wouter Davidts bor og arbeider i Antwerpen. Fra 2009 til 2012 var han professor i moderne kunst og samtidskunst ved VU universitetet i Amsterdam. Fra 2003 til 2008 var han var han ansatt som post-doc forsker ved instituttet for arkitektur og urbanisme ved universitetet i Ghent. Høsten 2006 var han British Academy Reasearch Fellow ved Goldsmiths College, University of London. Davidts har skrevet boken "Bouwen voor de kunst?" (A&S/books, 2006), har publisert artikler om museer, samtidskunst og arkitektur i tidsskriftene Afterall, Archis, De Witte Raaf, Footprint, Kritische Berichten, Metropolis M, OASE og Parachute, og har også bidratt til antologier og utstillingskataloger. Han var redaktør for bøkene "The Fall of the Studio: Artists at Work" (Valiz, 2009, med Kim Paice), "CRACK: Koen van den Broek" (Valiz, 2010), og nylig publiserte "Luc Deleu – T.O.P. office: Orban Space" (Valiz, 2012, med Guy Châtel og Stefaan Vervoort). Utstillingen "Orban Space: Luc Deleu – T.O.P. office" åpner i januar 2013 ved Stroom Den Haag og vil senere vises ved Extra City Kunsthal i Antwerpen. Utstillingen er kuratert Wouter Davidts og Stefaan Vervoort, i dialog med T.O.P. office.

http://www.wouterdavidts.wordpress.com


Takk til BAS! Volt er støttet av Bergen kommune - Seksjon for kunst og kultur og Norsk kulturråd.

Alle prosjekter →