Anne Vistven

continuous crystallization


Lars Hilles gate/Christies gate, Bergen Kart

Åpning 14. mai kl. 19:00

I utstillingen ved Volt presenterer Anne Vistven fem malerier som viser interiør/eksteriør fremstilt som et ordnet kaos, og former som kan minne om krystaller. En krystall er et fast stoff hvor de involverte atomer, molekyler eller ioner er ordnet i et gjentagende mønster i alle romlige dimensjoner. continuous crystallization problematiserer en pågående, ukontrollerbar og ustoppelig vekst, billedliggjort som orden og uorden, krystallklar eller kaotisk, der mennesket kjemper imot eller flykter. Denne impulsen kan overføres til naturens kontinuerlige vekst og progresjon samt til tanker og følelser knyttet til bevissheten om vår eksistens.

Anne Vistven

Anne Vistven er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo og ved Kunsthochschule für Medien i Køln. Seneste utstillinger er ”Advanced Cover Complex” (2008) på Rekord i Oslo, soloutstilling (2008) ved Galerie DieterReitz i Berlin og gruppeutstillingene “Expose 12:12” (2008) ved KaDeWe i Berlin, ”Inland Empire” (2008) ved Christiansands Kunstforening, “40/40” (2008) ved Stenersenmuseet i Oslo og et prosjekt på undisclosed.no (2008).

http://www.annevistven.com

Alle prosjekter →