Josefine Lyche, Henrik Pask

0,(0)4%


Nykirkeallmenningen 7, Bergen Kart

Åpning 18. september kl. 21:00
Åpningstider andre dager kl. 12:00–22:00

Josefine Lyche og Henrik Pask viser et nytt samarbeidsprosjekt 0,(0)4% på Volt. Utstillingen kombinerer tekst, geometriske figurer, lys og skygger i forsøk på å kommentere vår sykliske korrespondanse med universet.

“Astrology was born of the experience of order made manifest in the sky to primitive man immersed in the jungle and bewildered by the chaos of life on the prolific and wild surface of this planet. The search for order is one of the basic drives in man. At a later stage of evolution this search becomes intellectualized into science; but it has deep organic and instinctual roots. Instinct is an adaptation to, and an expression of the periodical order of natural phenomena.” Dane Rudhyar

“Ideas cannot be owned. They belong to whomever understands them.” Sol LeWitt

Josefine Lyche

Josefine Lyche arbeider med en rekke materialer og uttrykk, som i større eller mindre grad forholder seg til rommet de er stilt ut i. Med sine arbeider beveger Lyche seg inn og ut av komplekse sfærer i spenningsfeltet mellom optiske fenomener, den subjektive erfaringen av disse og referanser til filosofi, fysikk, kunstteori, rusopplevelser og science-fiction. Like fullt har hennes verk tidvis klare referanser til kunsthistoriske forgjengere både i form av konkrete kunstnere og stilretninger. Her synes blant annet minimalismen å stå sterkt, med bruk av geometriske abstraksjoner og reduserte former. Minimalisme til tross, Lyches arbeider synes å besitte en egen evne til å visualisere drømmer, fantasier og stemninger. Lyche er utdannet ved Statens Kunstakademi i 2004. Hun er født i Bergen og bor og arbeider i Oslo. Seneste utstilling er ved biennalen Momentum i Moss.

http://www.josefinelyche.com

Henrik Pask

Henrik Pask er medlem av kunstkollektivet T95PC. Han bor og arbeider i Oslo.

Foto: Josefine Lyche, Marie Nerland

Alle prosjekter →