Ingri Fiksdal & Louis Schou-Hansen

Rehearsing the Not Yet


Rehearsing the Not Yet, er et samarbeid mellom koreograf Ingri Fiksdal, Marie Nerland’s kuratorprosjekt Volt, og danser og koreograf Louis Schou-Hansen. Rehearsing the Not Yet vil utforske alternative historier som en måte å se for seg og skape rom for ulike former for fysisk praksis ved stille spørsmålet: «Hva kunne ha skjedd?» Rehearsing the Not Yet er et prosjekt over flere år, som vil bestå av blant annet foredrag, seminarer og lesegrupper – og kulminere i en performance i offentlig rom og/eller i gallerirom.


Takk til CoFUTURES og Bodhisattva Chattopadhyay.

Reheasing the Not Yet er søttet av Kulturrådet.

Volt sitt program i 2024 er støttet av Kulturrådet og Bergen kommune.

Alle prosjekter →