Magnhild Øen Nordahl

Vika Sjóvar


Puddefjorden, Bergen Kart

Kl. 10:00–18:00

Dersom du ønsker å delta send en mail til vikasjovar(at)gmail.com for påmelding.

Relatert tekst: Stian Gabrielsen Reaching for the world

Hvor langt kan du kaste en stein, skyte en pil, gå i løpet av en dag, gå før du vil ta en pause, eller ro en båt før du tar en pause? Disse aktivitetene la grunnlaget for de gamle lengdemålene steinkast, pilskudd, dagsreise, rast og roskift. I løpet av denne våren har Magnhild Øen Nordahl studert gamle lengdemål, og deler av undersøkelsen har gått ut på å prøve ut disse enhetene.

Roskift var i bruk som lengdemål i Norge fra kanskje så langt tilbake som 500-tallet og frem til 1700-tallet. I middelalderen kalte de lengdemålet for Vika Sjòvar og begrepet har trolig sammenheng med en praksis for ferdsel i båt der man byttet på å ro etter en gitt distanse.

I prosjektet Vika Sjóvar inviterer kunstneren Magnhild Øen Nordahl publikum til å delta i hennes undersøkelser og selv prøve ut lengdemålet roskift på Puddefjorden i en trebåt. Hvor langt ror du før du ønsker å ta en pause? Hva er ditt roskift?

Magnhild Øen Nordahl

Magnhild Øen Nordahl jobber med skulpturer i forskjellige materialer som blant annet tre, tau, betong, metall og glass. Arbeidene hennes er motivert av en interesse for forholdet mellom praktisk og teoretisk kunnskap, og for hvilken rolle kroppen har i læringsprosesser og i vår forståelse av verden. Hun har utdannelse fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen og Kungliga Konsthøgskolen i Stockholm. Nyeste prosjekter er gruppeutstilling ved Nils Aas Kunstnerverksted, Inderøy og utsmykningsprosjektet Parallell Sogndal i Sogndal. Øen Nordahl har tidligere deltatt på utstillinger på blant annet Astrup Fearnley Museet, Oslo, Palais de Tokyo, Paris, WIELS Contemporary Arts Centre, Brussel, No.5/Bergen Kunsthall og Blank Projects, Cape Town.

http://www.magnhildnordahl.com


Takk til Bergen kystkultursenter.
Prosjektet er støttet av Nordisk Kunstnarsenter Dalsåsen og er del av Imagining Commons – tolv dager i juni med utstillinger, performance, en camp, samtaler og forelesninger 5.-17. juni 2015 i Bergen. Imagining Commons er støttet av Bergen kommune - Seksjon for kunst og kultur, Fritt Ord, KORO (URO) og Norsk kulturråd.

Foto: Bjørn Mortensen, Marie Nerland, Magnhild Øen Nordahl

Alle prosjekter →