Maia Urstad

CARGO


Visningsrommet USF
USF Verftet, Georgenes Verft 12, Bergen Kart

Åpning 7. februar kl. 18:00

Øvrige åpningstider:
7. –18. februar kl. 15:00–21:00
16. februar kl 13:00–21:00

Omtrent alt vi omgir oss med har engang befunnet seg i en container. Utstillingen CARGO undersøker spørsmål om kommunikasjon over landegrenser til lands og til vanns, perspektiver på fordeling av gods og goder, ressurstilgang, forbruk og transportlinjer. Disse temaene knyttes til skolestua eller klasserommet, et sted hvor verdensbilder skapes og kunnskap formidles til de som så skal videreutvikle samfunnet og demokratiet.

Prosjektet springer ut fra Urstads interesse og fascinasjon for forskjellige metoder og teknologi som er tatt i bruk i vår nære historie for å kunne kommunisere over avstander – fra kommunikasjon mellom kaptein og maskinist i eldre skip der den ene oppholder seg over dekk, den andre i et larmende maskinrom, via telegrafi, morse og annen radiokommunikasjon over hav og store distanser - til våre dagers nyvinning – det digitale bakkenettet og bruk av fiberoptikk.

CARGO kretser tematisk rundt sammenhengen mellom teknologisk utvikling, forflytning og den historiske utviklingen av våre begreper om det samtidige og det globale, samt vår opparbeidede personlige ballast i form av erfaringer og plassering i et geografisk, økonomisk, sosialt og kulturelt felt.

Ni modifiserte skolepulter, lydopptak av enkeltpersoners fortellinger fra forskjellige deler av verden og en flerkanals lydbilde er hovedelementene i CARGO. Som sådan utgjør den et forråd av fortellinger som utvides ved at nye historier innlemmes for hvert sted prosjektet vises.

I CARGO møter vi enkeltpersoners fortellinger, fortellinger som er samlet inn av Urstad gjennom intervjuer med ulike personer hun har møtt og som er en del av hennes liv. I versjonen i Bergen møter vi Clare Butcher, Zimbabwe-født kurator, som forteller og reflekterer rundt sin erfaring fra gatene i Madrid og Kairo våren 2011, og hvordan hun i sin oppvekst i Zimbabwe som hvit ikke kunne delta i samfunnskritiske demonstrasjoner. Vassilij Vassilevich, en 92 år gammel radiooperatør fra Kaliningrad, forteller om sin erfaring som radiooperatør i Sovjetunionen og frem til i dag, og om radioens betydning som kommunikasjonsmiddel i Russland gjennom flere årtier. Småbrukeren Alfhild Toft setter den teknologiske utviklingen i perspektiv gjennom sin personlige beretning om å gjøre klesvasken i elva. Michel Mutambuyi, forteller om sin reise fra hjemlandet Kongo til Sør-Afrika for ti år siden, og hans arbeid som turguide og hvordan han gjennom disse ti årene har kjempet for å skaffe seg oppholdstillatelse, arbeid, hus og hjem i sitt nye land.

Maia Urstad

Maia Urstad arbeider i krysningsfeltet auditiv–visuell kunst, hovedsaklig med lydinstallasjoner og -performancer. Hun er utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen og har også bakgrunn fra rock, blant annet som keyboardist og el-gitarist i ska/newwave-bandet Program 81. Hun har vist arbeider ved blant andre Johannesburg Art Gallery, Prefix ICA i Toronto, Museo Reina Sofia Radio i Madrid, Moderna Museet i Stockholm, KODE i Bergen, Mamam do Patio Recife i Brasil og Electrohype ved Malmö Konsthall. Hun er del av det internasjonale lydkunstkollektivet freq-out, kuratert av CM von Hausswolff og er medstifter av Lydgalleriet i Bergen. Hennes forrige prosjekt Meanwhile, in Shanghai… ble vist i fem forskjellige versjoner i løpet av 2011-2012 i Riga, Kortrijk, Maastricht, Bergen og Berlin, sistnevnte som soloutstilling på Singuhr Sound Gallery Berlin i mai 2012. Hun er med på Marrakech Biennalen i 2014. Lydarbeidene hennes publiseres på Touch Music, London.

http://www.maia.no


Prosjektet er et samarbeid med BEK og Nordnes skole og er støttet av Bergen kommune og Norsk kulturråd - kunst og ny teknologi. Volt er støttet av Bergen kommune og Norsk kulturråd - Rom for kunst.

Foto: Thor Brødreskift

Alle prosjekter →